Rubriky
Sčítáni lidu

Sčítání lidu 2021

ECOTEST SALIVA – antigenní test ze slin, vhodný na samotestování a testování ve firmách.

COVID Kalkulačka

Kdy se na vás dostane řada na očkování? Spočítejte si na COVID kalkulačce, jak moc si počkáte

Sčítání lidu 2021 formulář

sčítání lidu 2021
Sčátáni lidu 2021

Sčítání lidu 2021: Formulář lze vyplnit na internetu nebo v aplikaci

Sčítací formuláře

Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy.

Formuláře

Sčítací list osoby Domovní list Bytový list
  Nevyplněný vzor   Nevyplněný vzor   Nevyplněný vzor
  Vyplněný vzor   Vyplněný vzor   Vyplněný vzor
Ve sčítacích formulářích se již nezjišťovala vybavenost domácností osobním automobilem, telefonem či rekreačním objektem. Jediná otázka, týkající se tohoto tématu, byla na vybavenost domácnosti osobním počítačem a přístupem na internet. Ta však byla opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v této oblasti a vzhledem k možnostem, které využití internetu dává občanům, např. v komunikaci s úřady. Nezjišťovalo se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet počítačů v domácnosti. Jedním z inovačních prvků sčítání v roce 2011 bylo využití dostupných administrativních zdrojů dat k předvyplnění sčítacích formulářů. Příslušná osoba pouze ověřila správnost údajů, případně je opravila a na formulářích vyplnila ty údaje, které nebyly předvyplněny. Tato inovace měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů.

Jak se sečíst

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na tomto webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.   Jak se přihlásím do online formuláře? K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů. Pro přístup k elektronickému formuláři prostřednictvím osobního dokladu musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud nebudou identifikační údaje uživatele odpovídat datům zaneseným v registru obyvatel, jejž spravuje Ministerstvo vnitra, či bude zadána adresa, kterou aplikace neeviduje, není možno pokračovat ve vyplňování elektronického sčítacího formuláře. V tomto případě bude nutné sečíst se pomocí listinného sčítacího formuláře. Do elektronického sčítacího formuláře se snadno přihlásíte například prostřednictvím tzv. bankovní identity, pokud vaše banka tuto službu nabízí. Stačí zvolit tuto možnost přihlášení přes eidentita.cz. Bezpečně a jednoduše. Takovým heslem se letos budou řídit statistici při sčítání lidu. To začne o půlnoci z 26. na 27. března. Letos kvůli pandemické situaci proběhne primárně online pomocí elektronického formuláře nebo mobilní aplikace. Lidé však budou mít možnost využít také listinný formulář. Účast je ze zákona povinná nejen pro české občany, ale i pro cizince. Sečíst se lze od 27. března jednoduše z pohodlí domova bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem – elektronický formulář bude v termínu Sčítání 2021 zpřístupněn na webu Scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ta bude dostupná na App Store i Google Play. Lidé mohou formulář vyplnit nejen za sebe, ale i za celou domácnost a své blízké. „Český statistický úřad upravil podobu sčítání s ohledem na pandemickou situaci. V souladu s požadavky hygieniků byla přijata zásadní opatření, jež umožňují, aby sčítání proběhlo v řádném termínu, a to především bezkontaktně a bezpečně. Všechny tyto změny byly projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Kdo se z jakýchkoliv důvodů nestihne „sečíst“ online, musí od 17. dubna vyplnit listinný formulář (vyplněný vzor formuláře ZDE). „I tento způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů pouze zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem, podobně jako při doručování doporučených poštovních zásilek. Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a bude vybaven respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test na koronavirus,“ sdělil Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoj a technologie České pošty, která má tuto fázi sčítání na starosti. Vyplněný listinný formulář v odpovědní obálce lze do 11. května odeslat poštou nebo odevzdat na určených kontaktních místech. Sčítání se nevyhne ani cizincům žíjícím v Česku. Jde přibližně o 635 tisíc osob s cizím státním občanstvím s výjimkou diplomatů a těch, kteří budou v republice pobývat méně než 90 dnů. Formulář tedy nemusí vyplňovat zahraniční turista ani příbuzný, který je v ČR na návštěvě po dobu kratší než tři měsíce. Avšak například zahraničního studenta z programu Erasmus se Sčítání 2021 týká. Listinné formuláře jsou k dispozici pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře či na všech kontaktních místech sčítání však budou pro zájemce připraveny tištěné překlady, které poslouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině. S vyplňováním sčítacích formulářů může všem zájemcům pomoci speciálně zřízené Kontaktní centrum Sčítání 2021. Je v provozu už od 12. března denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách 840 304 050 a 253 253 683. Na kontaktní centrum lze pokládat dotazy také prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz  a chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021. l Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/scitani-lidu-2021-formular-20210318.html

Sčítání lidu, domů a bytů 2021: jak bude fungovat elektronicky?

Sčítací formulář v nadcházejícím sčítání lidu, domů a bytů můžete vyplnit i online či v mobilu. Přihlásit se můžete přes NIA (včetně bankovní identity), přes datovou schránku, nebo jen s číslem osobního dokladu a datem narození. Už tento týden, od půlnoci z pátku na sobotu (od 27. března 2021), začne nové sčítání lidu, domů a bytů. To poslední proběhlo před 10 lety, v roce 2011, a již tehdy byla významná část formulářů vyplněna a odevzdána elektronicky. Základem však tehdy ještě byly klasické listinné („papírové“) formuláře a potřeboval je i ten, kdo „sčítal“ elektronicky – našel na nich tzv. potvrzovací kód, přes který se teprve dostal k elektronickému formuláři s možností vyplnění. Tím se vlastně tehdy řešila identifikace a autentizace. Doba ale pokročila a dnes je tomu naopak: základní je sčítání elektronickou cestou a vyplňování klasických „papírových“ formulářů je vlastně jen doplňkovým řešením pro ty, kteří elektronickou cestou jít nemohou, nechtějí, či to jen nestihli. A místo potvrzovacích kódů, dříve distribuovaných po papírových formulářích, dnes nastupuje elektronická identifikace a autentizace. Změna je i v načasování celého sčítání: to nyní proběhne ve dvou etapách. Tou první bude vyplňování formulářů elektronickou cestou, v době od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Ten, kdo v této době nebude „sečten“ elektronicky, bude mít možnost – vlastně dokonce povinnost – vyplnit příslušný formulář „na papíře“. K tomu je určena druhá etapa, od 17. 4. do 11. 5. 2021. Rozdílů oproti předchozímu sčítání je ale více. Zatímco tehdy se vyplňovaly až tři různé formuláře (Sčítací listy osoby, Bytový list a Domovní list), letos je formulář reálně jen jeden. Vzor jeho listinné podoby, i s nápovědou a vysvětlivkami, najdete zde. S tím souvisí i významná redukce v počtu otázek: zatímco před 10 lety jich bylo 47, letos jich je jen 23. A to díky tomu, že některé skutečnosti se v rámci sčítání již nezjišťují, zatímco jiné si statistici dokáží zjistit sami, z informačních systémů veřejné správy (například údaje o domech a bytech ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, neboli tzv. RUIANu). Tento článek ale není o tom, co se v rámci nadcházejícího sčítání zjišťuje, resp. jaké informace jsou získávány (to lze najít v již zmiňovaném vzoru listinného formuláře). Zde se budeme věnovat „proceduře“ – tomu, jak bude probíhat elektronická podoba sčítání, z pohledu tzv. respondentů. Neboli těch, kteří skrze vyplňování formuláře odpovídají na kladené otázky (proto respondenti, z latinského responsum pro odpověď).

Jeden formulář vládne všem

Základní pojmy a vztahy, nutné k pochopení elektronického sčítání, si můžeme přiblížit pomocí následujícího obrázku. Jeho základem je sčítací formulář, o kterém již víme, že může mít i listinnou (resp. „papírovou“) podobu, se kterou se – v případě potřeby – pracuje až ve druhé etapě (od 17. 4. do 11. 5. 2021). Zde nám ale jde o elektronickou podobu sčítacího formuláře, se kterou se pracuje v první etapě (od 27. 3. do 9. 4. 2021). Důležité je, že tento formulář existuje pouze v interaktivní online podobě – v tom smyslu, že jej můžete vyplňovat pouze online (tj. s funkčním přístupem k internetu) prostřednictvím browseru nebo mobilní aplikace (která bude dostupná pro Android a iOS na příslušných app storech). Nemůžete si takovýto formulář nějak stáhnout, vyplnit ho offline a pak zase nějak odeslat. Dokonce si nemůžete ani nějak uchovat opis (kopii) formuláře, který jste již vyplnili a odeslali. Důvodem má být hlavně obava o bezpečnost informací, aby se někde (třeba i na veřejně dostupných počítačích) „neválely“ zapomenuté formuláře s vyplněnými osobními údaji. Z pohledu respondentů to možná je trochu méně pohodlné, ale má to významnou přednost i v tom, že formulář může být interaktivní (reagovat na zadávané údaje), může obsahovat interaktivní nápovědu (zde konkrétně jde o chatbot), a především může průběžně provádět nejrůznější kontroly. Při obrovském rozsahu sčítání, které zahrnuje celou populaci ČR, má každá dopředná eliminace chyb významný přínos a usnadňuje následné zpracování vyplněných formulářů. I když si ale nemůžete sčítací formulář sami stáhnout a pracovat s ním offline způsobem, stále ho nemusíte vyplnit „na jeden zátah“. Vyplňování můžete (i opakovaně) přerušit, rozpracovaný formulář si nechat (na serveru) uložit a později se k němu zase vrátit – například pokud zjistíte, že nemáte k dispozici některé z požadovaných údajů, a potřebujete si je mezitím zjistit. Jak si záhy ukážeme, konkrétní postup se trochu liší podle toho, jak se respondent přihlašuje.

Na vyplňování se mohou podílet i další osoby

Jeden a tentýž formulář můžete dokonce přenechat k dovyplnění další osobě. Tady si dopředu řekněme, že ve formuláři se vyplňují údaje o všech (sčítaných) osobách, které žijí ve stejném obydlí jako respondent (ne nutně ve stejné domácnosti). Ovšem respondent o nich nemusí vědět vše, co je potřeba vyplnit. Nebo tyto další osoby mohou chtít vyplnit údaje o sobě raději samy (z jakéhokoli důvodu). Třeba když několik studentů sdílí jeden pronajatý byt. Tato možnost („dovyplnění“) má samozřejmě svá pravidla. Například to, že respondent musí alespoň vyjmenovat tyto další osoby (zadat jejich jméno a příjmení) a uvést i rok jejich narození. Pak může formulář odeslat i bez vyplnění požadovaných údajů o těchto dalších osobách a nechat dovyplnění na nich. Po technické stránce to funguje tak, jak naznačuje následující obrázek: respondent, který založil a začal vyplňovat sčítací formulář, nechá vygenerovat odkaz na tento konkrétní (částečně vyplněný a již odeslaný) formulář. Jde o prosté URL, které může poslat příslušným dalším osobám jakkoli (např. mailem). Příslušná další osoba pak využije tento odkaz k získání přístupu k částečně vyplněnému formuláři. Po prokázání své identity pak může pokračovat v jeho vyplňování za sebe a případně i za další (dosud nevyplněné) osoby. Z dříve vyplněných údajů, o obydlí i dalších osobách a jejich členění do domácností, přitom nevidí nic (kromě prostého výčtu spolubydlících osob pro možnost ověřit si, že dovyplňuje správný formulář). Takováto možnost dovyplnění (elektronickou cestou) je dostupná v průběhu první etapy (od 27. 3. do 9. 4. 2021). Pokud ji příslušná osoba nevyužije, může to napravit (vlastně musí, vzhledem k povinné účasti na sčítání) ještě ve druhé etapě na listinné podobě formuláře.

Co popisuje sčítací formulář?

Konkrétní obsah sčítacího formuláře je již nad rámec tohoto článku (podrobněji viz zmiňovaný vzor listinného formuláře). Pro potřeby tohoto článku si pouze upřesněme to, co již naznačují výše uvedené obrázky. Tedy že sčítací formulář je jen jeden a „pokrývá“:
 • jedno obydlí (nejčastěji byt, rodinný dům, atd.)
 • všechny osoby, které v daném obydlí pobývají (viz „sčítané osoby“ na obrázku)
 • rozdělení osob do domácností
K tomu si dodejme, že „rozdělení do domácností“ je myšleno ve smyslu samostatného hospodaření. Tedy společné či oddělené „kasy“. Protože v jednom obydlí (např. dvougeneračním rodinném domě) mohou žít dvě generace, které hospodaří samostatně. Dále: rozhodným okamžikem pro požadované údaje je půlnoc z 26. na 27. března 2021. Důležité také je, že sčítání nezkoumá „právní“ aspekt bydlení, ve smyslu místa, kde je někdo hlášen k trvalému či přechodnému pobytu. Uvádí se místo, kde skutečně pobývá.

Kdo a jak se musí sečíst

Nyní si již můžeme říci, kdo a jak by se měl stát respondentem a založit a začít vyplňovat elektronický sčítací formulář. Důležité je, že to nemusí být každý, kdo má povinnost „být sečten“ – což jsou všichni občané ČR s trvalým pobytem, ale i cizinci s pobytem nad 90 dnů (podrobněji přímo u zdroje). Povinnost „být sečten“ skutečně neznamená, že by každý nositel této povinnosti musel být respondentem a musel založit (vytvořit) a vyplnit samostatný sčítací formulář. Zjednodušeně je to tak, že údaje o něm – jako o „sčítané osobě“ – se musí objevit v některém sčítacím formuláři. A to konkrétně v tom formuláři, který se týká jeho obydlí (ve kterém skutečně bydlí). Elektronický sčítací formulář tak může založit (a respondentem se stát) kdokoli, kdo pobývá v konkrétním obydlí. Nejčastěji to bude jeden ze členů rodiny, který:
 • vyplní požadované údaje o obydlí
 • vyjmenuje všechny osoby, které žijí ve stejném obydlí
 • rozřadí vyjmenované osoby do jednotlivých domácností
 • uvede požadované údaje ke své osobě
Dále se respondent musí rozhodnout, zda sám vyplní požadované údaje i o dalších („sčítaných“) osobách z formuláře. Může tak učinit plně (tj. vyplnit všechny požadované údaje za všechny ostatní sčítané osoby), nebo jen částečně (vyplnit všechny údaje jen za některé osoby), nebo vůbec (nevyplňovat žádné údaje za žádné další osoby). V prvním případě pak může odeslat formulář jako „plně vyplněný“. V ostatních dvou případech jej také může odeslat – jako „částečně vyplněný“. V případě částečně vyplněného formuláře platí to, co jsme si již naznačili výše: respondent může nechat vygenerovat odkaz na částečně vyplněný formulář a ten poslat dalším osobám k dovyplnění. Ti jej pak mohou (v průběhu první etapy, tj. do 9. 4. 2021) dovyplnit elektronicky. Pokud se tak nestane, mají povinnost tak učinit „papírovou cestou“ (na listinném formuláři).

Kde a jak začít?

Po této teoretické průpravě si již můžeme ukázat praktický způsob práce s elektronickým sčítacím formulářem z pohledu toho, kdo se ujme role respondenta. Pokud se respondent vydá cestou webových stránek (tj. nikoli cestou mobilní aplikace), může začít na oficiálních stránkách letošního sčítání, na https://scitani.cz/, nebo na https://onlinescitani.cz. Odsud by (od 27. 3.) měla být dostupná možnost přihlášení ke sčítacímu formuláři v podobě dle následujícího obrázku. Respondent má nyní tři možnosti přihlášení:
 • přes NIA
 • přes datové schránky (ISDS)
 • pomocí osobního dokladu
V případě volby „přes NIA“ je možné využít také tzv. bankovní identitu – díky tomu, že provozovatel služby (ČSÚ) je státním orgánem, viz minulý článek o omezeních bankovní identity. Požadována je úroveň „značná“, což znamená, že lze využít takové prostředky (pro elektronickou identifikaci), které mají tuto úroveň či úroveň vyšší. Nelze tedy použít (a není ani nabízena) možnost přihlášení přes ČSOB pomocí tzv. rychlého přístupu. Rozsah předávaných údajů (o respondentovi) vidíte na následujícím obrázku: jde o jméno a příjmení, datum narození a typ a číslo osobního dokladu. Povšimněte si, že mezi údaji není nic o bydlišti, ačkoli by mohlo – ale to by bylo právě ono bydliště v právním slova smyslu („adresa pobytu“, uchovávaná v základním registru obyvatel), které však nemusí korespondovat s tím, na co se sčítání ptá: kde dotyčná osoba k rozhodnému okamžiku skutečně žije. Proto se místo pobytu nijak nepředvyplňuje, ale vyplňuje „ručně“. V případě přihlašování přes datové schránky je tomu obdobně. Jen je třeba pamatovat na to, že zde musí jít o (vlastní) datovou schránku nepodnikající fyzické osoby (DS FO). Není možné využít (vlastní) datovou schránku podnikající fyzické osoby (DS PFO), stejně jako „profesní“ datové schránky (např. advokátů, daňových poradců atd.). Ani možnost přihlášení k jakékoli „nevlastní“ datové schránce (např. jako pověřená osoba či administrátor). Zajímavá je možnost přihlášení jen pomocí osobního dokladu. To je „úniková možnost“ pro všechny, kteří nemohou (či jen nechtějí) využít jednu z výše popisovaných možností. Zde stačí uvést jen typ a číslo osobního dokladu a také datum narození. Server pak provádí kontrolu správnosti zadaných údajů. Dalším možným výchozím bodem pro přihlášení bude dlaždice na Portálu občana, umožňující přímý proklik do sčítacího formuláře v roli (již přihlášeného) respondenta. Cesta přes Portál občana je pochopitelně schůdná jen pro toho, kdo se může k tomuto portálu přihlásit přes NIA (alespoň s úrovní „značná“). Není schůdná pro toho, kdo by se chtěl přihlásit jen pomocí svého osobního dokladu (ve výše popisovaném smyslu) či prostřednictvím datové schránky.

Co se stane, když se přihlásíte

To, co se stane po úspěšném přihlášení, může být závislé na předchozí aktivitě téže osoby. Hlavně kvůli výše popisované možnosti vrátit se k rozpracovanému, ale ještě neodeslanému formuláři. Ukažme si proto nejprve, jak je to s ukládáním rozpracovaného formuláře: pokud jste právě přihlášeni pomocí osobního dokladu (tj. nikoli přes NIA či ISDS, ani přes Portál občana), musíte si pro uložení rozpracovaného formuláře sami zvolit a zadat vlastní heslo k této verzi formuláře. Jste-li právě přihlášeni přes NIA či ISDS, žádné heslo nezadáváte. Jde o určitou „kompenzaci“ toho, že při přihlášení pomocí osobního dokladu je uživatel autentizován (resp. jeho skutečně identita je ověřena) jen velmi slabě, pokud vůbec. Navíc je to spojeno s rizikem, že oprávněný uživatel (respondent), který si uložil rozpracovaný formulář, může své vlastní heslo zapomenout – a v takovém případě je pro něj rozpracovaná verze ztracena a musí začít vyplňovat celý formulář znovu. Důsledek pro přihlašování je pak ten, že když se respondent přihlašuje pomocí osobního dokladu, musí sám rozhodnout, zda se chce vrátit k dříve uložené rozpracované verzi formuláře (pokud existuje a pokud zadá správné heslo). Jinak začíná s novým (prázdným) formulářem.
Pokud se respondent přihlašuje pomocí NIA či ISDS, systém sám pozná, zda má, či nemá uloženou nějakou rozpracovanou verzi formuláře, a podle toho mu nabídne buď tu, nebo nový (prázdný) formulář. Po úspěšném přihlášení (k novému a prázdnému formuláři) je uživatel stručně seznámen s tím, co ho čeká a co by měl udělat. K dispozici má i chatbot, se kterým se může poradit (ten je k dispozici i před přihlášením, aby pomáhal i s ním).

Jak se zadává obydlí?

Respondent, který začíná s novým formulářem, musí nejprve vybrat, zda bydlí v ČR (a pak bude vyplňovat údaje o příslušném obydlí), nebo zda žije v zahraničí (a pak vyplňování údajů o obydlí přeskakuje).
Připomeňme si, že údaje o obydlí (resp. o pobytu/bydlení k rozhodnému okamžiku) se nijak nepředvyplňují. Pokud jsou požadovány, respondent je musí uvést sám. K dispozici přitom má účinný našeptávač, čerpající z dat od RUIANu a dalších informačních systémů. Po zadání části adresy mu jsou nabídnuty celé konkrétní adresy připadající v úvahu a mezi nimi vybírá tu správnou.
Následuje ještě upřesnění, o jaký druh obydlí se jedná.
V případě bytů v bytových domech našeptávač dokáže nabídnout seznam bytů, mnohdy i s uvedením jejich vlastníků – a mezi nimi pak respondent jednoduše vybírá.
Kromě toho respondent odpovídá na řadu otázek ohledně samotného obydlí, například u bytu uvádí počet místností, velikost atd. Znovu si dovolím odkázat na vzor listinného formuláře, kde lze nalézt všechny kladené otázky.

Sčítané osoby a jejich rozdělení do domácností

Po úspěšném vyplnění údajů o obydlí (či jejich přeskočení u občanů ČR v zahraničí) následuje vyplnění údajů o osobách, které k rozhodnému okamžiku bydlely v daném obydlí.
Prvním krokem je vytvoření výčtu všech takovýchto osob. Přesněji: přidání dalších osob na příslušný seznam, protože na jeho prvním místě (a Osobou 1 ve smyslu listinného formuláře) je vždy respondent. Tedy ten, kdo se přihlásil, založil nový formulář a začal jej vyplňovat.
Jakmile je seznam úplný, následuje dotaz na to, zda všechny osoby tvoří jednu domácnost (chápanou ve smyslu společného hospodaření).
Pokud ne, musí respondent rozčlenit osoby na seznamu do jednotlivých domácností.

Vyplňování údajů o sčítaných osobách

Každá osoba, které se povinnost sčítání týká, by na konci celého sčítání měla být uvedena (jako sčítaná osoba) na jednom formuláři a požadované údaje o ní by měly být vyplněny. Jak jsme si ale již řekli, neznamená to, že když ji nějaký respondent uvede v seznamu sčítaných osob, že již on musí o ní vyplnit všechny požadované údaje. Může to řešit přes výše popisovaný odkaz a nechat dotyčnou osobu, ať si své údaje vyplní sama, elektronicky. Případně tak může učinit ještě prostřednictvím listinného formuláře, v rámci druhé etapy.
Pro možnost odeslání elektronického formuláře je ale nutné, aby respondent vyplnil požadované údaje alespoň o své vlastní osobě.
Pokud respondent vyplní údaje jen o sobě, bude odeslaný formulář pouze částečně vyplněný. Stejně jako v případě, kdy respondent vyplní údaje o sobě i o některých dalších osobách, ale nikoli o všech.
Jak naznačuje i předchozí a následující obrázek, vygenerovat odkaz na částečně vyplněný formulář lze až po odeslání tohoto formuláře. Znovu si připomeňme, že jakmile je vyplněný formulář odeslán, již se nelze k jeho obsahu vrátit a měnit ho. Dokonce ani si ho nechat zobrazit či pořídit nějaký opis. Jedinou možností tak je udělat si nějaký screenshot ještě před odhlášením, kdy se nabízí možnost zobrazení vložených údajů.
A i ten, kdo získá odkaz na již odeslaný formulář, neuvidí nic z toho, co je v něm vyplněno – s jedinou výjimkou, kterou je prostý seznam sčítaných osob na tomto formuláři. Což by měli být lidé, kteří k rozhodnému okamžiku sdíleli společné obydlí. To aby si mohl zkontrolovat, že dostal odkaz na správný formulář.

Jaké údaje o sčítaných osobách se (před)vyplňují?

Na závěr se ještě stručně vraťme k tomu, jaké údaje se vyplňují u jednotlivých sčítaných osob. Jejich rozsah opět najdete nejlépe ve vzoru tištěného formuláře. Zde si zdůrazněme, že jediný rozdíl mezi vyplňováním údajů o respondentovi (který je vždy první osobou na seznamu) a o ostatních osobách se týká jejich identifikačních údajů. Ve formuláři totiž musí být zadány takové údaje, které umožňují tuto osobu jednoznačně identifikovat. Konkrétně musí být zadáno buď její rodné číslo, nebo číslo (a typ) osobního dokladu a datum narození. ZDROJ https://www.lupa.cz/clanky/scitani-lidu-domu-a-bytu-2021-jak-bude-fungovat-elektronicky/

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku se uskuteční podle Zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Provádí ho Český statistický úřad (ČSÚ), který také zpracovává ze sčítání získaná data a zveřejňuje výsledky ve formě statistických informací. Sčítání je povinné pro všechny obyvatele, včetně cizinců a občanů ČR žijících v zahraničí.[3][4] Sčítací formulář je v obou formách, online i listinný, dostupný v češtině, angličtině, němčině, polštině, romštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.[5] Kromě hlavní možnosti Sčítání přes webovou stránku ČSÚ také, podobně jako mnoho jiných států,[6][7] nabízí oficiální mobilní aplikaci pro Android a iOS na možnost vyplnit Sčítací formulář prostřednictvím chytrého mobilního telefonu.[8] Sčítání 2021 se uskuteční 100 let od prvního československého sčítání lidu 1921. Výrazně odlišné však bude i v porovnání s tím v roce 2011. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Od tohoto okamžiku má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4. Kdo se nesečte online do 9. dubna, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. V současném Sčítání 2021 statistici maximálně využili existující registry státní správy a zjišťují téměř o polovinu údajů méně než při minulém sčítání. Ptají se pouze na to, co nebylo možné převzít z informačních systémů státu. Vyplňovat se například vůbec nebudou formuláře za domy. Statistici také nebudou zjišťovat majetkové poměry ani se ptát na zdraví.

Sčítací formulář

Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby.

Formulář pro fyzické osoby

Formulář pro fyzické osoby obsahuje nejprve otázky na místo obvyklého pobytu. Zjišťuje se nejen to k rozhodnému okamžiku sčítání, ale také rok před sčítáním a v době narození. Další sada otázek směřuje k ekonomickým aktivitám a zaměstnání. Tyto informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější pohled na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány např. jako podklad při plánování a realizaci programů pro podporu zaměstnanosti, vzdělávání nebo naopak prevence nežádoucích jevů. Sčítací formulář rovněž zjišťuje, kam a jak často lidé cestují do práce či do školy a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Ženy ve věku 15 a více let v rámci sčítání také vyplňují, kolik se jim narodilo dětí. Otázka ohledně víry ve sčítání v roce 2011 byla kritizována jako zásah do soukromí, na základě čehož ve sčítání roku 2021 podle návrhu ve formuláři neměla být kolonka o náboženském vyznání. Při schvalování zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Poslanecké sněmovně byla otázka na víru do zjišťování znovu zařazena (jako nepovinná). To samé se týká i zjišťování národnosti. Tato otázka má postupem doby s každým dalším sčítáním liberálnější parametry, je výlučně otázkou osobní volby, osobní identity a dobrovolnosti a již se zdaleka netýká jen jazyka, jak tomu bylo v minulosti. Odpověď na tuto otázku je možná, ale dobrovolná.

Formulář o bydlen

Do formuláře o bydlení lidé zaznamenávají způsob svého bydlení (např. byt v domě, rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí ve vlastním či v nájmu, a základní parametry bytu, tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následují otázky na připojení na plyn a vodovod a na způsob vytápění a používané palivo. Poslední oddíl v této části formuláře pak zjišťuje počet osob v domácnosti a vztahy mezi nimi (např. otec, matka, děti, babička…).

Distribuce a sběr sčítacích formulářů

Vzhledem k epidemické situaci je vhodné, aby lidé v maximální míře využili možnost sečíst se online. Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa a významně tak omezí riziko přenosu nákazy. Pro případy, kdy se občan z jakéhokoliv důvodu online sčítání nezúčastní, má ČSÚ připraven dostatečný počet listinných papírových formulářů. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů tak, že dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat od 10. dubna podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech Sčítání 2021.

Kontaktní místa

Jejich síť rovnoměrně pokrývá celé území České republiky a od 17. dubna do 11. května budou provozována za zvýšených hygienických požadavků na přibližně 800 vybraných pobočkách České pošty. Seznam kontaktních míst bude k dispozici na oficiálním webu sčítání 2021. Speciální přepážky budou označené logem sčítání 2021.

Bezpečnost

Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie a vysoké bezpečnostní standardy při sběru a zpracování údajů. Osobní údaje se zpracovávají pouze zákonným způsobem a pro zákonem stanovené účely. Nejsou nikomu poskytovány a jejich správcem je výhradně Český statistický úřad. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data podléhají kompletní anonymizaci, vymazání a zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Výsledky

První výsledky Sčítání 2021 budou všem k dispozici na přelomu let 2021 a 2022. Výstupy budou zveřejněny v uživatelsky přívětivé formě jako součást veřejné databáze ČSÚ. Uživatelé si budou moci vybrat z předdefinovaných datových sad a sestavit si výstupy podle vlastních požadavků. Výstupy budou jak tabulkové, tak i v podobě grafů, vše bude přehledné a jednoduché na ovládání a orientaci v zobrazovaných datech.

Postihy za nevyplnění

Vyplnění sčítacího formuláře je zákonná povinnost a nesplnění této povinnosti bude trestáno pokutou ve výši až 10 tisíc Kč.

Informace o sčítání lidu

Všechny informace o sčítání jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.scitani.cz. ČSÚ bude o největší statistické akci informovat prostřednictví reklamy v televizi, na internetu a na sociálních sítích. Do všech poštovních schránek v ČR navíc přijde občanům leták s potřebnými informacemi.
Rubriky
Vakcína

Vakcína Pfizer

Vakcína od Pfizeru a BioNTechu může zastavit pandemii, potvrzuje izraelská studie. Více informací o vakcíně od společnosti AstraZeneca se dozvíte v této prezentaci, kterou připravil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Vakcína PFIZER funguje, tvrdí Izraelci

Očkování vakcínou od farmaceutických společností Pfizer a BioNTech zjevně dokáže zastavit pandemii koronaviru. Vyplývá to z výsledků izraelské studie, na kterou v neděli upozornil německý týdeník Der Spiegel. Podle studie vakcína zabránila v 89,4 procentech případů, aby pacienti onemocněli. V předcházení úmrtí na COVID-19 má efektivitu dokonce 99 procent. Zároveň se zdá, že očkovací látka umí zamezit přenášení nákazy jedinci, kteří nevykazují žádné příznaky. Tuto teorii ale ještě musí potvrdit další testy. Izrael je zatím světovým premiantem v rychlosti očkování. Minimálně jednu dávku zde obdržela téměř polovina populace. Země tak může jako první na světě brzy dosáhnout kolektivní imunity. Kdy bude vakcína proti covid-19 dostupná? Dne 21. 12. 2020 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) udělit vakcíně vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer podmínečnou registraci. Evropská komise vzápětí tuto registraci schválila. Dne 6. 1. 2021 vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým se uděluje podmínečná registrace vakcíně firmy Moderna. Jde tak o druhou vakcínu, která bude moci být používána v Evropské unii. Dne 29. 1. 2021 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) k registraci vakcínu společnosti AstraZeneca. Evropská komise vakcínu podmínečně registrovala. Vakcína Janssen od firmy od společnosti Johnson & Johnson byla schválená Evropskou komisí 11. 3. 2021. Více o registraci vakcíny Comirnaty najdete zde a také zde. Další podrobnosti k vakcíně firmy Moderna jsou k dispozici zde. Více o registraci vakcíny společnosti AstraZeneca se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Více o registraci vakcíny Janssen shrnuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Co víme o tom, jak fungují tyto vakcíny? Vakcíny firem BioNTech a Pfizer a Moderna Sputnik patří mezi mRNA vakcíny. Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů. Jak tyto vakcíny fungují se dozvíte v článku, který připravil tým Národního zdravotnického informačního portálu. Vakcíny firem AstraZeneca a Johnson&Johnson jsoutzv. adenovirové vakcíny. Účinkují tak, že organismus připraví na to, aby se dokázal bránit proti infekci covid-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že se nemůže nijak množit a obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike (hrotový) protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění. Zajímá vás více informací o jednotlivých vakcínách? Doporučujeme navštívit stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete zde shrnuté otázky a odpovědi ohledně vakcíny Comirnatyvakcíny firmy Modernavakcíny společnosti AstraZeneca a vakcíny Janssen. Dozvíte se, jak vakcíny účinkují, zda se vakcínami mohou očkovat kojící či těhotné ženy, alergici apod. Kdy začne očkování a kdo dostane vakcínu jako první? Očkovat se ve všech členských zemích EU začne najednou, a to 27. prosince 2020. Distribuce bude dále probíhat postupně, dle kapacit výroby. Právě proto jsou ve vakcinační strategii stanoveny skupiny obyvatel, které budou očkovány přednostně. V první vlně se jedná zejména o seniory, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému. Dostanou se k očkování všichni? Ano. Česká republika má objednán dostatečný počet vakcín pro všechny své obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 milionu osob. ČR má tedy zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby. Pro koho je očkování vhodné? Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace. Mohou se vakcínou nechat očkovat děti? Vakcína Comirnaty je určená pro osoby starší 16 let, vakcína firmy Moderna pro osoby starší 18 let. Vakcína společnosti AstraZeneca je určená pro starší 18 let, Janssen pro starší 18 let. Kolik mě bude očkování stát? Očkování proti covid-19 bude nepovinné a bezplatné. Mohu změnit místo, kde se budu očkovat druhou dávkou vakcíny? Samozřejmě existuje právo na volbu poskytovatele. Poskytovatele a tedy i místo očkování si zájemce vybírá pro aplikaci vakcíny obecně. Místo tedy zůstává u obou dávek stejné. Nejsem schopný/á se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat? V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a společně s krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování až v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson). Vzhledem k tomu, že vakcína od firmy AstraZeneca je v České republice již dostupná a do očkování se od 1. března postupně zapojují praktičtí lékaři, doporučujeme obrátit se na Vašeho praktického lékaře a domluvit se s ním na postupu, který pro Vás bude nejvhodnější. V tomto případě objednání nebude probíhat přes centrální rezervační systém. Jaké mám jako očkovaný výhody? Očkované osoby od začátku března nemusí nastoupit do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Naočkovaná osoba musí mít ovšem vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Od aplikace druhé dávky u dvoudávkových vakcín musí uběhnout nejméně 14 dní, od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkové vakcíny musí uběhnout také nejméně 14 dnů. Aby hygienická stanice nenařídila karanténu, musí být naočkovaná osoba bez příznaků onemocnění covid-19. Jaká je účinnost vakcíny AstraZeneca? Všechny vakcíny jsou 100% účinné proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Mezi 1. a 2. dávkou je jejich účinnost 78 %. Proti onemocnění covid-19 je její účinnost 81 %. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy vakcín? Všechny tři schválené vakcíny, tedy vakcíny od společnosti Pfizer/BionTech, Moderna a AstraZeneca, dostupné na českém trhu jsou stejně bezpečné. Jsou srovnatelně imunogenní, tedy srovnatelně stimulují imunitní systém napříč věkovými kategoriemi. Jak vakcína covid-19 od firmy AstraZeneca účinkuje? Vakcína od společnosti AstraZeneca účinkuje tak, že organismus připraví na to, aby se dokázal bránit proti infekci covid-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že se nemůže nijak množit a obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike (hrotový) protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění. Kdy se vytvoří první protilátky po aplikaci vakcíny firmy AstraZeneca? Po 14 dnech po aplikaci první dávky se vytváří vysoká hladina protilátek. Ta se velmi zvyšuje po druhé dávce. Pro koho je určená vakcína od společnosti AstraZeneca? Očkovací látka od společnosti AstraZeneca je určena pro všechny dospělé osoby ve věku od 18 let. Toto vychází z tzv. SPC (Souhrn údajů o přípravku). V SPC vakcíny od AstraZeneca není stanovena horní věková hranice a ani Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nevydala v tomto smyslu žádné zvláštní doporučení. Věkový limit pro její užití proto není z odborného hlediska nijak omezen. Omezení, která přijala některé státy, byla vždy spíše doporučením z hlediska národních očkovacích strategií. Kolik dávek vakcíny AstraZeneca se dotyčnému podává a jak?Vakcína covid-19 AstraZeneca se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem 12 týdnů. Mohou se vakcínou očkovat děti? Vakcína covid-19 AstraZeneca se v současné době nedoporučuje pro použití u dětí. Evropská léková agentura (EMA) se se společností dohodla na plánu provádění dalších klinických hodnocení v pozdějším stádiu. Mohou se vakcínou společnosti AstraZeneca očkovat osoby s oslabenou imunitou? Údaje o osobách s oslabenou imunitou (imunokompromitovaných osobách) jsou omezené. Přestože osoby s oslabenou imunitou nemusí vykázat dostatečnou odpověď na vakcínu, z dosud dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Osoby s oslabenou imunitou lze i tak očkovat, neboť u nich může být vyšší riziko vzniku závažné formy onemocnění covid-19. Mohou se vakcínou očkovat těhotné nebo kojící ženy? Předběžné studie neprokázaly žádné škodlivé účinky během těhotenství, nicméně údaje o používání vakcíny covid-19 AstraZeneca během těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neproběhly žádné studie zaměřené na kojení, v souvislosti s kojením se žádné riziko nepředpokládá. Rozhodnutí o tom, zda vakcínu podat těhotným ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika. Mohou se vakcínou očkovat alergici? Osobám se známou alergií na některou ze složek vakcíny, uvedených v příbalové informaci, nemá být vakcína podána. U osob očkovaných vakcínou byly pozorovány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Tak jako všechny vakcíny proti onemocnění covid-19 je zapotřebí i vakcínu covid-19 AstraZeneca podávat pod bedlivým lékařským dohledem a zajistit dostupnost vhodné lékařské péče pro případ vzniku alergických reakcí. Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny. Jak se tato vakcína společnosti AstraZeneca skladuje? Právě tato vakcína je vhodnější k použití v ordinacích u praktických lékařů, neboť nevyžaduje tak náročné požadavky na skladování, než je například vakcína od firmy Pfizer. Jako jediná se skladuje v chladničkové teplotě 2 – 8 °C po celou dobu. Výhodou také je, že jakmile se lahvička načne, je možné skladovat tuto načatou lahvičku ještě 2 dny v chladničkové teplotě. Není tedy nutné v ten den vyočkovat celou lahvičku s vakcínou. Při pokojové teplotě může být skladována až 6 hodin po otevření. Jaká rizika se s vakcínou firmy AstraZeneca pojí? Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny covid-19 AstraZeneca byly obvykle mírné nebo středně závažné intenzity a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest a citlivost v místě vpichu, bolest hlavy, únava, bolest svalů, celkový pocit nepohody, zimnice, horečka, bolesti kloubů a pocit na zvracení. Postihovaly více než 1 osobu z 10. Je tato vakcína vhodná pro seniory?        V současné době panuje celosvětový nedostatek vakcín, a proto jsou to právě zranitelné skupiny obyvatel, které je třeba chránit prioritně. Je tedy více než vhodné chránit je dostupnou a samozřejmě schválenou vakcínou. Aplikace jakékoliv vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19. A toto jednoznačně splňuje i vakcína od AstraZeneca, a to bez ohledu na věk. Může senior vakcínu firmy AstraZeneca odmítnout? Samozřejmě platí, že pokud má nejen senior, ale kdokoliv pochybnosti, zda se právě s ohledem na svůj zdravotní stav nechat očkovat, jistě je vhodné se o tomto poradit se svým praktickým lékařem, resp. příslušným specialistou, který zná nejlépe celkový zdravotní stav svého pacienta a umí dané vyhodnotit. Je vakcína od společnosti AstraZeneca účinná proti britské mutaci? Ano, tato vakcína chrání i před tzv. britskou mutací covid-19.  
Rubriky
Antigenní testy respirátory Vakcína

Vakcína AstraZeneca

Vakcína AstraZeneca je bezpečná, potvrdila agentura EMA

Velmi dobré zprávy: – Vakcína AstraZeneca úspěšně prošla novou rozsáhlou studií v USA (studie měla 32,449 účastníků a byla randomizovaná 2:1 vakcína vs. placebo). – 79% ochrana před symptomatickým průběhem. – 100% ochrana před těžkým průběhem (a tedy i smrtí). – Studie také nezjistila žádné závažné vedlejší účinky (důležité je zjištění, že vakcína nezvyšuje riziko krevních sraženin). – Věc, kterou se studie úplně nezabývala, je účinnost proti novým mutacím. Nejvíce problematická se jeví jihoafrická mutace (B.1.351) – první studie na málem vzorku ukázala nízkou účinnost ~10% před středním průběhem (přesto to vypadá, že snad bude chránit před těžkým průběhem a smrtí stále dobře). Na britskou mutaci, která je v ČR aktuálně nejvíce, zabírá dobře (efficiency 74.6%). Tohle bude vyžadovat ještě více zkoumání. ???? Kdybych měl možnost, tak bych do AstraZeneca určitě šel hned a doporučil bych ji svým blízkým. ???????? Zásadní bude v ČR věnovat zvýšené úsilí (a finance) trasování jihoafrické mutace (což se naštěstí snad i děje). Zdroje: [1] Článek NYT: https://www.nytimes.com/2021/03/22/business/astrazeneca-covid19-vaccine-us-trials.html [2] Text studie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?term=NCT04516746&draw=2&rank=1 [3] AstraZeneca a jihoafrická mutace: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/oxford-covid-vaccine-10-effective-south-african-variant-study + https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/91658 ZDROJ PETR LUDWIG https://www.instagram.com/p/CMtzRjvrpt3/ Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) označila vakcínu firmy AstraZeneca za bezpečnou. Po přezkoumání možných vedlejších účinků této látky, kvůli nimž ji některé státy dočasně přestaly používat, agentura prohlásila, že aplikace vakcíny nezvyšuje riziko vzniku krevních sraženin. Po zveřejnění tohoto stanoviska již několik zemí oznámilo, že očkování tímto preparátem od pátku obnoví. Vakcinaci přípravkem britsko-švédské firmy AstraZeneca v uplynulých dnech pozastavila zhruba polovina členských států Evropské unie, včetně například Německa, Francie či Itálie, s odůvodněním, že počkají na stanovisko EMA. Česko a Slovensko patří k zemím, které tuto vakcínu používat nepřestaly. Experti z výboru pro rizika EMA podle dnešního oznámení agentury po prošetření desítek podezřelých případů vyloučili problémy s kvalitou šarží vakcín dočasně stažených v unijních zemích. „Výbor dospěl také k závěru, že vakcína není spojena s celkovým zvýšením rizika vzniku tromboembolie nebo krevních sraženin,“ sdělila šéfka EMA Emer Cookeová. Podle agentury přínos očkovací látky proti nemoci covid-19 stále převyšuje možná rizika. Nicméně EMA připustila, že zatím nelze zcela vyloučit spojitost mezi vakcínou a několika výjimečnými případy obtíží a že zkoumání těchto případů proto bude pokračovat. Po oznámení stanoviska EMA se rozhodly od pátku očkování vakcínou od Astrazeneky obnovit Německo, Itálie, Francie, Kypr, Litva a Lotyšsko. Předpokládá se, že k použití tohoto preparátu se brzy vrátí i další země, které rovněž čekaly na vyjádření Evropské agentury pro léčivé přípravky. Patří mezi ně Španělsko, které podle médií počítá s opětným používáním vakcíny od AstraZeneky až od středy příštího týdne; do té doby zváží, které skupině obyvatel se bude podávat. V pondělí se k této vakcíně vrátí Portugalsko a během příštího týdne tak hodlá učinit i Nizozemsko. Opatrnější postoj zatím zaujaly zdravotnické úřady Švédska a Norska, které jako první očkování produktem AstraZeneky kvůli možnému riziku pozastavily. Švédská léková agentura slíbila vydat stanovisko během příštího týdne a Norský institut pro veřejné zdraví sdělil, že je předčasné dělat závěry a že vydá stanovisko koncem příštího týdne. ZDROJ https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/vakcina-astrazeneca-je-bezpecna-potvrdila-agentura-ema-1378870

AstraZeneca pro učitele? Ne, dostanou vakcínu podle očkovacího centra

Učitelé i nepedagogičtí pracovníci ve školství se mohou od 27. února registrovat k očkování. Jaký typ vakcíny dostanou, se odvíjí od očkovacího centra, kam se zaregistrují. AstraZenecu dostanou přednostně jen výjimečně.
Článek
Vláda počítala pro očkování učitelů s vakcínou od firmy AstraZeneca. A to původně z toho důvodu, že ji řada seniorů odmítá kvůli nejasnostem ohledně její účinnosti. To zdůrazňuje ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Kraje ji šetří pro učitele,“ řekl pak také na konci února ministr zdravotnictví Jan Blatný pro iDnes.cz. Jenže podle informací Seznam Zpráv od učitelů, ředitelů, očkovacích center nebo nemocnic, dostávají pedagogové i nepedagogičtí pracovníci ve školství zkrátka to, co je zrovna na skladě. Jako všichni ostatní očkovaní. „Na základě kódu od ředitele jsme se mohli přihlásit do kteréhokoliv očkovacího centra. Záleží pak na tom, co tam zrovna očkují. Já dostala Pfizer,“ říká učitelka Markéta z pražské střední školy. Zaregistrovala se do Ústřední vojenské nemocnice, která očkuje pouze vakcínou od společnosti Pfizer/BioNTech. Takže i všichni učitelé, kteří se tam zaregistrují, dostanou tento typ očkovací látky. A je to běžný postup. V očkovacím centru ve středočeském Slaném se typ vakcíny odvíjí ode dne, na který jsou pacienti objednaní. Ne podle toho, jestli jde o pedagogy nebo seniory. „U nás se vždycky jeden den očkuje stejnou vakcínou. Jednak to je snazší pro organizaci, zadruhé aby termín přeočkování, který se u každé z těch vakcín liší, vyšel pro všechny opět na stejný den,“ popisuje ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček. Výjimkou bylo očkování v liberecké krajské nemocnici. Tam začali očkovat pedagogy pilotně už 24. února a všichni dostali AstraZenecu. Ve Zlínském kraji pak podle očkovacího koordinátora Jiřího Lučana učitelé přímo vyhledávají místa, kde dostanou vakcínu Pfizer/BioNTech. Jelikož se ale očkování pedagogů a nepedagogů žádným systémem neřídí, je takový postup z pohledu učitelů logický. Na přeočkování druhou dávkou AstraZenecy se totiž čeká tři měsíce, zatímco u vakcíny od Pfizer/BioNTech jen 21 dní a Moderny 28 dní. Na pedagogy tak může přijít řada až v době, kdy už budou dávno zpátky ve škole. Nebo klidně až o prázdninách. To je i případ učitelky devátého ročníku Jany. Ta dostala vakcínu AstraZeneca, ale druhou dávku má naplánovanou na konec května. V tu dobu by se podle Ministerstva zdravotnictví měli žáci z její třídy už měsíc vzdělávat prezenčně. „Stále ještě počítám s tím, že v tu dobu už budu se svými deváťáky ve škole. Pro mě jako pro jejich třídní by to bylo skvělé, ovšem z hlediska imunity je to samozřejmě horší. Takže vlastně nevím, v co mám doufat, a jsem rozpolcená. I přesto jsem vděčná za alespoň částečnou imunitu, kterou mi poskytla první dávka, a za možnost být vůbec vakcinována v přednostní skupině,“ uvažuje pedagožka.

Priorita podle věku? Ne

Stejně jako neexistuje prioritní očkování učitelů AstraZenecou, nefunguje ani řazení podle věku. Záleží jen na tom, kdo se dřív přihlásí a kam. „Mám kolegy, kterým je přes sedmdesát a na termín stále čekají. Někteří třicátníci už ale očkovaní jsou,“ dodává pedagožka Markéta. Nelze za to ale klást vinu učitelům. O prioritizaci této profese rozhodla vláda. Kódy k registraci pak pedagogům a nepedagogům zasílali ředitelé. Ministerstvo školství na ně apelovalo, aby „zvážili zejména prioritizaci zaměstnanců ve věku 55 let a starší“ a těch, co na konci února ještě učili prezenčně – například speciální školy nebo první a druhé třídy ZŠ – nebo by se měli do tříd zase brzy vrátit, tedy závěrečné ročníky ZŠ a SŠ. Velká část ředitelů ale zkrátka poslala kód k registraci celému pedagogickému sboru. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky k 15. březnu je tak 64 procent registrovaných pedagogů a nepedagogů mladších než 55 let. „Takhle to asi myšleno nebylo, ale je to realita. Nejde o to, že bych nechtěl učitelům dopřát, aby byli očkovaní, jenom říkám, že jsme v době, kdy vakcín opravdu není přehršel a nedostává se na rizikovější skupiny,“ vysvětluje koordinátor očkování ve Středočeském kraji Martin Polák. Očkování je mezi učiteli velkým tématem a diskutují spolu o něm i na sociálních sítích. A řada z nich se rozhodla, že se přednostní vakcinace vzdá, protože chtějí dát přednost dosud neočkovaným seniorům. ZDROJ https://www.seznamzpravy.cz/clanek/astrazeneca-pro-ucitele-ne-dostanou-vakcinu-podle-ockovaciho-centra-147360

Už i Británie se potýká s nedostatkem vakcíny AstraZeneca. Důvodem je ‚stopka‘ od Indie

Britská zdravotní služba (NHS) od čtvrtka nepřijímá registrace na očkování u lidí pod 50 let. Důvodem je stejně jako v případě Evropské unie nedostatek vakcíny AstraZeneca, kterému má Spojené království čelit příští měsíc. Podle britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka je na vině Indie, která hodlá zastavit dodávku pěti milionů dávek. V dubnu budou dodávky těsnější než tento měsíc,“ řekl Hancock ve čtvrtek svým parlamentním kolegům. „Zhruba 12 milionů lidí, včetně mnoha členů této (dolní) sněmovny má obdržet svou druhou dávku. To nemůžeme odložit, poněvadž druhá dávka musí být podávána nejpozději 12 týdnů od té první,“ zdůraznil. To ale v praxi znamená, že musí být odloženo podání první dávky u mladších ročníků. V dubnu se mělo podle britského očkovacího programu, dosud suverénně nejrychlejšího v Evropě, dostat už i na čtyřicátníky. Všichni britští dospělí měli být očkováni do začátku června, což se však nyní zdá nerealistické. Ministr zdravotnictví Hancock i přesto zdůraznil, že se na původních plánech nic nemění. V příštích týdnech má do Spojeného království mimo jiné dorazit přípravek od americké firmy Moderna, který má být zapojen do očkovacího programu. Beze změny má podle Hancocka zůstat i britská rozvolňovací „mapa“, která již za deset dní počítá s otevřením venkovních sportovišť a shromažďováním až šesti lidí. Od 12. dubna mají postupně otvírat maloobchody, zahrádky restaurací a bazény. „Posvátné“ velké datum konce britského lockdownu bylo předběžně stanoveno na 21. června. Ve Spojeném království bylo dosud alespoň jednou dávkou vakcíny očkováno téměř 25,5 milionu lidí. Podle serveru Our World in Data, provozovaného Oxfordskou univerzitou, se to rovná 37,2 procenta britské populace. Před Brity tak celosvětově zůstává pouze Izrael, který již atakuje 60 procent. Není zcela jisté, zda za nejnovějším výpadkem AstraZeneky stojí – tak jako v případě Evropské unie – přímo výrobce. „Záleží pouze na Indii, s naší společností to nemá co dělat. Je pouze na indické vládě, aby schválila větší počet dodávek pro Spojené království,“ řekl deníku The Daily Telegraph Adar Poonawalla, ředitel společnosti Serum Institute of India (SII), která v Indii britsko-švédský přípravek vyrábí pod komerčním označením Covishield. Jako by toho nebylo málo, ve stejný čas by Spojené království mohlo přijít i o dodávky AstraZeneky z Evropské unie. Britsko-švédský přípravek je totiž kromě Indie vyráběn také v nizozemském Leidenu, belgickém Groot-Bijgaarden či italské Anagni. Až dosud byl z těchto továren vyvážen do mnoha zemí, mimo jiné i na britské ostrovy. S tím je ale teď nejspíš konec. „Je těžké našim občanům vysvětlit, proč vakcíny vyráběné v Evropské unii putují do zemí, které vakcíny samy produkují, ale prakticky nic nepřichází zpátky,“ uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Všechny možnosti (řešení této situace) jsou na stole,“ doplnila von der Leyenová a naznačila tak, že by sedmadvacítka mohla blokovat vývoz AstraZeneky a jiných vakcín například právě do Spojeného království. Vzápětí připomněla, že v původní smlouvě s britsko-švédskou společností se hovoří i o tom, že by Britové v případě nedostatku mohli vakcíny vyvážet do EU i z vlastních výrobních kapacit. Podle šéfky Komise však Brusel dosud na takový krok marně čeká. V Británii způsobila slova von der Leyenové menší poprask. Ministr zahraničí Dominic Raab chování Evropské unie přirovnal k chování autokratických režimů. Kriticky se k věci postavil též britský tisk, a to od pravicového The Daily Telegraph až po levicový The Guardian. Všichni britští dospělí měli být očkováni do začátku června, což se nyní zdá nerealistické. Na původních plánech se ale nic nemění. Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/uz-i-britanie-se-potyka-s-nedostatkem-vakciny-astrazeneca-duvodem-je-stopka-od-indie.A210319_165453_ln_zahranici_lros

Studie: Vakcína AstraZeneca není neúčinná. V klíčových parametrech je stejně dobrá jako Pfizer

Řada lidí nedůvěřuje zatím nejnověji schválené vakcíně proti covidu, neboť v klinických testech ochránila před nákazou menší část dobrovolníků než další dvě očkovací látky. Jenže v klíčových metrikách – jak dobře brání hospitalizacím a úmrtím – je stejně dobrá jako ony. Po vakcínách proti koronaviru od společností Pfizer/BioNTech a Moderna schválila na konci ledna Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) také vakcínu britsko-švédské společnosti AstraZeneca a Oxfordské univerzity. Stejně jako oba předchůdci dostala nová vakcína zelenou podmínečně: další dva roky mají všichni výrobci monitorovat dopady vakcín a data agentuře poskytovat. Ze tří schválených vakcín AstraZeneca vykazuje nejnižší ochranu před nakažením – zatímco očkovací látky Pfizeru i Moderny vyšly z klinických studií s účinností 95 a 94 procent nad očekávání dobře, AstraZeneca má po třech měsících od aplikace první dávky poskytovat „jen“ 76procentní ochranu. Po druhé dávce s odstupem 12 týdnů se číslo zlepší na 82 procent. Jednodávková vakcína firmy Johnson & Johnson, o které má EMA rozhodnout příští týden, hlásí účinnost 66 procent. Vedle nižší účinnosti se AstraZeneca setkala s dalším problémem: některé státy, například Švýcarsko nebo Německo, její vakcínu odmítaly schválit pro podání seniorům. Mezi dobrovolníky, kteří se účastnili klinických testů, totiž byli slabě zastoupeni ti nad 55 let. Podle výkonné ředitelky EMA Emer Cookeové neměla agentura dostatek dat o účinnosti vakcíny v této věkové skupině; o bezpečnosti pochyby nebyly. Další ranou pro mediální život vakcíny byla zpráva z Jižní Afriky, že proti tamní mutaci vakcína neúčinkuje a země chce vakcínu vyměnit za jinou. Nedůvěra se projevila na slabém zájmu české veřejnosti i na tápání odborníků, komu ji vlastně doporučit. Původně měla doplnit své předchůdkyně při vakcinaci starší populace, nově na ni čekají učitelé. Problémy ilustruje i fakt, že přestože se k českým lékařům dosud dostalo 125 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca, naočkovali jen 29 procent. U obou konkurenčních vakcín je poměr lepší: vakcíny od Pfizeru se naočkovalo 79 procent distribuovaných dávek, u Moderny 46 procent. Nižší číslo u vakcíny AstraZeneca ovšem může souviset také s potížemi při hledání distributora. dávkyočkovánídistribucePfizerModernaAstraZeneca0200 tis.400 tis.600 tis.800 tis.Zdroj: COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČRProočkované vakcíny proti COVID‑19

Ochrana před hospitalizací?

Jenže účinnost ve smyslu ochrany před nakažením je jen jedním ukazatelem, navíc z pohledu rizikových skupin méně podstatným než míra ochrany před těžkým průběhem nemoci, hospitalizací a úmrtím. V těch, jak ukazuje připravovaná studie na celé populaci Skotska, jsou vakcíny srovnatelné, a hlavně: míra ochrany je už po první dávce poměrně vysoká. „První dávka vakcíny BNT162b2 (firem Pfizer a BioNTech – pozn. red.) má 28 až 34 dní po podání 85procentní vakcinační efekt vzhledem k hospitalizacím spojeným s nemocí covid-19,“ píšou výzkumníci. Jinými slovy, ve skupině očkovaných bude jen 15 procent hospitalizací ve srovnání s neočkovanými. „U vakcíny ChAdOx1 (firmy AstraZeneca – pozn. red.) byl ve stejném časovém intervalu efekt 94 procent,“ pokračuje studie. Účinnost proti těžkému průběhu nemoci je tedy u vakcín od firem Pfizer a AstraZeneca po první dávce srovnatelná, dokonce se zdá mírně lepší u druhé z nich. Platí to i v nejohroženější věkové skupině, tedy u lidí starších 80 let: obě vakcíny zde podle studie snížily počet hospitalizací o 81 procent. Studie se zaměřila pouze na prevenci hospitalizací, počty zemřelých nesleduje. dny od 1. dávky vakcíny%PfizerAstraZeneca1-1314-2021-2728-3435-4142+0255075100Zdroj: Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in ScotlandEfekt vakcíny na riziko hospitalizaceVakcína AstraZeneca je příliš nová, aby byla k dispozici data pro období nad 35 dní od očkování Studie pracuje se zdravotními záznamy 5,4 milionu lidí – 99 procent obyvatel Skotska. Výzkumníci propojili data o očkování, primární zdravotní péči, laboratorních testech, hospitalizacích a úmrtích. Od počátku pandemie zaznamenali 21 tisíc covidových hospitalizací a 6700 úmrtí. Do 18. února, kdy sběr dat ukončili, dostalo první dávku vakcíny 1,3 milionu Skotů, zejména starší ročníky a zdravotníci. Druhá dávka se podle britských pravidel podává s odstupem 12 týdnů od první a zatím ji dostala jen malá část populace, proto autoři studie zkoumají pouze efekt první dávky. Studie je podle autorů prvním vědeckým materiálem, který se věnuje výsledkům očkování na celonárodní úrovni. V posledních týdnech vyšlo také několik izraelských studií na velkém vzorku populace, i ty ukazují slibné výsledky už po první dávce vakcíny. Soustředily se ale na to, jak proočkovanost omezí přenos nemoci, nikoliv jak vakcíny ochrání naočkované před hospitalizací.

0 hospitalizací, 0 úmrtí

Očkování přináší tři benefity. Snižuje pravděpodobnost, že se nemocí nakazíte, zmenšuje riziko, že ji budete přenášet, a zároveň chrání před těžkým průběhem a hospitalizací. Důvod, proč se při porovnávání účinnosti vakcín v médiích ustálil první ukazatel, je podle webu Vox.com přirozený: při klinických testech vakcín je výhodnější sledovat častější události, protože na spolehlivé výsledky pak stačí méně dobrovolníků. A zatímco nakažených bylo především ve skupinách, které dostaly místo vakcíny placebo, při loňských testech mnoho, hospitalizace byly vzácnější – s covidem-19 skončí v nemocnici zhruba jeden nakažený ze dvaceti. „Většina studií proto v první řadě počítá, kolika případům nakažení dokázaly vakcíny zabránit,“ vysvětluje Vox. „Studie sice sbírají data o počtu hospitalizací a úmrtí, ale jen jako vedlejší metriky. To se odráží v tiskových prohlášeních, mediálním pokrytí a následně ve veřejném vnímání toho, jak vakcíny fungují.“ Detailnější pohled, v čem je srovnání účinnosti vakcín v ochraně před nakažením ošidné, nabízí text The New York Times. Hlavní problém vidí v tom, že klinické studie vakcín probíhaly v jiné době a potýkaly se s různě nakažlivými mutacemi. „V počtech hospitalizací a úmrtí si přitom vakcíny vedou velmi dobře. Klinické testy žádné z vakcín nezaznamenaly jedinou hospitalizaci nebo úmrtí. O tom se ale mluví méně, protože to nejsou data, která měly studie přinést,“ píše Vox. Data z klinických studií pětice vakcín – kromě zmíněných ještě amerického výrobce Novavax – poskytují plastičtější obraz. Celkem se studií zúčastnilo 144 tisíc dobrovolníků. Ve skupinách, které dostaly placebo, mělo těžký průběh nemoci 37 lidí, pět zemřelo. Mezi naočkovanými měli vážný průběh tři lidé, nezemřel nikdo. Podrobnější data přináší citovaná práce skotských výzkumníků a brzy přinesou další populační studie, které se s vyšší proočkovaností budou objevovat častěji. Klíčovým efektem vakcíny je pro nejohroženější skupiny ochrana proti těžkému průběhu a hospitalizaci a v nich si podle v současnosti dostupných čísel nevede AstraZeneca o nic hůř než Pfizer. ZDROJ https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vakcina-astrazeneca-pfizer-moderna-ucinnost_2103050500_jab

Evropa zahájila první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil první průběžné hodnocení vakcíny proti nemoci COVID-19. Jedná se o vakcínu vyvíjenou společností AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Výbor začal hodnotit první části dokumentace a údaje o vakcíně, které pocházejí z laboratorních studií (neklinické údaje). Závěrem tohoto hodnocení tedy ještě nebude závěr o bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Doložit bude třeba ještě další, zejména klinická data. Rozhodnutí Výboru zahájit průběžný přezkum (tzv. rolling review) této vakcíny je založeno na předběžných výsledcích neklinických a časných fází klinických studií, které naznačují, že vakcína spouští dostatečnou produkci protilátek a tvorbu tzv. T buněk (buněk imunitního systému, přirozené obrany těla), které jsou zaměřeny proti koronaviru. Rozsáhlé klinické studie zahrnující několik tisíc lidí stále probíhají a jejich výsledky budou k dispozici v řádu týdnů. Teprve poté bude známo a v následujících cyklech průběžného hodnocení také posouzeno, jak účinná je vakcína při skutečné ochraně před nemocí COVID-19. Přezkoumány budou rovněž také všechny dostupné údaje o bezpečnosti vakcíny vyplývající z těchto studií, jakožto i údaje o její kvalitě (tj. dokumentace k výrobě a složení). Průběžné hodnocení tedy bude pokračovat, dokud nebude k dispozici dostatek dat k předložení formální žádosti o registraci u EMA. „Vakcíny proti nemoci COVID-19 jsou dle legislativy povinně registrovány centralizovaně, tedy takovou registraci neuděluje SÚKL ani jiné evropské národní regulační autority, ale Evropská komise na základě odborného zhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky,“ dodává Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tzv. rolling review je jedním z regulačních nástrojů, které EMA používá k urychlení hodnocení slibného léku nebo vakcíny během mimořádné situace ohrožení veřejného zdraví. Takovým případem je právě epidemie nemoci COVID-19. Podobný postup byl použit i při registraci remdesiviru. Hodnocení vakcíny dokončí EMA podle obvyklých standardů pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. I když skutečný časový harmonogram zatím nelze předpovědět, proces by měl být kratší než u běžného hodnocení, a to díky úspoře času získaného během tzv. rolling review. „Jsem přesvědčena o tom, že vakcína, kterou Evropská komise schválí, bude bezpečná a účinná. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. A toho si jsou všichni velmi dobře vědomi,“ říká Storová. Za běžných okolností musejí být všechny údaje o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě léčivého přípravku včetně požadovaných dokumentů předloženy na začátku hodnocení v rámci oficiální žádosti o registraci. V případě průběžného přezkumu Výbor hodnotí údaje doslova tak, jak přicházejí, tedy například už z probíhajících studií, a to do té doby, než rozhodne, že je již k dispozici dostatečné množství údajů a farmaceutická společnost může podat žádost o registraci. Jak by měla tato vakcína působit? Vakcína by měla působit tak, že připraví tělo na obranu proti infekci koronavirem SARS-CoV-2. Tento virus má na svém vnějších povrchu bílkoviny, které se nazývají „spike proteiny“ a umožňují vstup viru do lidských buněk, kde následně způsobují onemocnění. Vakcína COVID-19 AstraZeneca se skládá z jiného viru (tzv. adenoviru), který byl upraven tak, aby obsahoval gen pro produkci „spike proteinu“ SARS-CoV-2. Samotný adenovirus se nemůže množit a nezpůsobuje onemocnění. Jakmile je vakcína podána, vytvoří se díky tomu v lidském těle „spike protein“, avšak bez rozvoje onemocnění. Imunitní systém člověka bude proti tomuto cizorodému proteinu vytvářet přirozenou obranu – protilátky a T buňky. Pokud později očkovaná osoba přijde do styku se skutečným virem SARS-CoV-2, imunitní systém ho rozpozná právě díky „spike proteinu“ na jeho povrchu a bude připraven na něj zaútočit. Nedostane se tak do buněk v těle a nedojde k rozvoji onemocnění. Tisková zpráva EMA je k dispozici zde. ZDROJ https://www.sukl.cz/sukl/evropa-zahajila-prvni-prubezne-hodnoceni-vakciny-proti-covid

COVID-19 Vaccine AstraZeneca přehledně: Jak účinkuje a pro koho je určená?

Evropská komise podmínečeně zaregistrovala v pořadí již třetí vakcínu proti nemoci COVID-19.  SÚKL o vakcíně od AstraZeneca a Oxfordské univerzity připravil přehled podrobností.

Co je COVID-19 Vaccine AstraZeneca a k čemu se používá?

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca je určená k prevenci onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) u osob ve věku 18 let a starších. Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca se skládá z jiného viru (ze skupiny adenovirů), který byl upraven tak, aby obsahoval gen pro produkci spike proteinu z viru SARS-CoV-2. Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19. Podrobné informace o této vakcíně jsou k dispozici v údajích o přípravku, jejichž součástí je i příbalová informace (ta bude v českém jazyce dostupná v nejbližších dnech).

Jak se vakcína používá?

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem 4 až 12 týdnů. Organizace dodávek vakcíny je odpovědností národních orgánů. Další informace o používání vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca najdete v příbalové informaci nebo se poraďte s lékařem.

Jak vakcína účinkuje?

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca účinkuje tak, že organismus připraví k tomu, aby se dokázal bránit proti infekci COVID-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění.

Jaké přínosy vakcíny byly prokázány ve studiích?

Kombinované výsledky ze čtyř klinických hodnocení ve Velké Británii, Brazílii a Jižní Africe prokázaly, že vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca proti onemocnění COVID-19 je bezpečná a účinná v prevenci vzniku tohoto onemocnění u osob ve věku 18 let a starších. Těchto studií se celkem účastnilo cca 24 000 osob, do analýzy účinnosti potom bylo zahrnuto 12 196 osob. Polovina z nich byla očkována testovanou vakcínou a druhé polovině byla podána kontrolní injekce, a to buď placebo (injekce bez léčivé látky) nebo jiná vakcína. Nikdo z nich přitom nevěděl, zda dostává vakcínu nebo kontrolní injekci. Evropská agentura pro léčivé přípravky pro výpočet účinnosti vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca použila výsledky ze studie COV002 (provedené ve Velké Británii) a ze studie COV003 (provedené v Brazílii). V dalších dvou studiích se vyskytlo méně než 6 případů onemocnění COVID-19, což nestačilo ke stanovení preventivního účinku vakcíny. Navíc vakcína se má podávat ve formě dvou standardních dávek, přičemž druhá dávka má být podána 4 až 12 týdnů po první dávce, EMA se proto zabývala zejména výsledky týkající se osob, kterým byla vakcína podána ve standardním režimu. Tyto výsledky prokázaly 59,5% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (symptomatické onemocnění COVID-19 se rozvinulo u 64 osob z 5 258) oproti osobám, jimž byla podána kontrolní injekce (symptomatické onemocnění COVID-19 se rozvinulo u 154 osob z 5 210). To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala přibližně 60% účinnost. Většina účastníků těchto studií byla ve věku 18 až 55 let. Do studií byli zařazeni i starší pacienti, avšak u starších účastníků (ve věku nad 55 let) není zatím k dispozici dostatek výsledků, aby bylo možné přesně stanovit, jak dobře bude vakcína u této skupiny fungovat. Nicméně ochranu i u této věkové skupiny lze očekávat vzhledem k tomu, že i u těchto osob je patrná imunitní odpověď, což je známo na základě zkušeností s jinými vakcínami. Protože u této věkové skupiny existují spolehlivé informace o bezpečnosti vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca, vědečtí experti Evropské lékové agentury usoudili, že vakcína může být použita u starších dospělých. Více informací se očekává z probíhajících studií, které zahrnují vyšší podíl starších účastníků.

Lze vakcínou očkovat osoby, které onemocnění COVID-19 již prodělaly?

U 345 osob očkovaných vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca v klinickém hodnocení, které již dříve prodělaly onemocnění COVID-19, se nevyskytly žádné další nežádoucí účinky. Z klinického hodnocení není k dispozici dostatek údajů, které by umožnily učinit závěr, jak dobře vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca účinkuje u osob, které onemocnění COVID-19 již prodělaly.

Může vakcína snižovat přenos viru z člověka na člověka?

Vliv očkování vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca na šíření viru SARS-CoV-2 ve společnosti není doposud známý. Zatím se neví, do jaké míry mohou očkovaní lidé být přenašeči viru a zda tento virus mohou dále šířit.

Jak dlouho ochrana navozená vakcínou trvá?

V současné době není známo, jak dlouho ochrana navozená vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca trvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu jednoho roku, aby bylo možno získat více informací o délce ochrany.

Mohou se vakcínou očkovat děti?

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca se v současné době nedoporučuje pro použití u dětí. Evropská léková agentura (EMA) se se společností dohodla na plánu provádění dalších klinických hodnocení v pozdějším stádiu.

Mohou se vakcínou očkovat osoby s oslabenou imunitou?

Údaje o osobách s oslabenou imunitou (imunokompromitovaných osobách) jsou omezené. Přestože osoby s oslabenou imunitou nemusí vykázat dostatečnou odpověď na vakcínu, z dosud dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Osoby s oslabenou imunitou lze i tak očkovat, neboť u nich může být vyšší riziko vzniku závažné formy onemocnění COVID-19.

Mohou se vakcínou očkovat těhotné nebo kojící ženy?

Předběžné studie neprokázaly žádné škodlivé účinky během těhotenství, nicméně údaje o používání vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca během těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neproběhly žádné studie zaměřené na kojení, v souvislosti s kojením se žádné riziko nepředpokládá. Rozhodnutí o tom, zda vakcínu podat těhotným ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika.

Mohou se vakcínou očkovat alergici?

Osobám se známou alergií na některou ze složek vakcíny, uvedených v bodu 6 příbalové informace, nemá být vakcína podána. U osob očkovaných vakcínou byly pozorovány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Tak jako všechny vakcíny proti onemocnění COVID-19 je zapotřebí i vakcínu COVID-19 Vaccine AstraZeneca, podávat pod bedlivým lékařským dohledem a zajistit dostupnost vhodné lékařské péče pro případ vzniku alergických reakcí. Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny.

Do jaké míry vakcína účinkuje u osob různého etnického původu a pohlaví?

Klinického hodnocení se účastnili lidé různého etnického původu a pohlaví. Účinnost byla zachována u obou pohlaví a ve všech etnických skupinách.

Jaká rizika se s vakcínou pojí?

Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca byly obvykle mírné nebo středně závažné intenzity a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest a citlivost v místě vpichu, bolest hlavy, únava, bolest svalů, celkový pocit nepohody, zimnice, horečka, bolesti kloubů a pocit na zvracení. Postihovaly více než 1 osobu z 10. Ke zvracení a průjmům docházelo u méně než 1 osoby z 10. Snížená chuť k jídlu, točení hlavy, pocení, bolesti břicha a vyrážka se objevovaly u méně než 1 osoby ze 100. U očkovaných osob se vyskytovaly alergické reakce. Tak jako u všech vakcín je třeba vakcínu COVID-19 Vaccine AstraZeneca podávat pod bedlivým dohledem, přičemž musí být k dispozici vhodná lékařská péče.

Proč EMA doporučila registraci vakcíny?

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca nabízí dobrou úroveň ochrany proti onemocnění COVID-19, což je situaci současné pandemie zásadní. Hlavní klinická hodnocení ukázala, že vakcína má přibližně 60% účinnost. Většina nežádoucích účinků je mírné až středně závažné intenzity a odezní během několika dnů po vakcinaci. Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca převažují nad jejími riziky a že vakcínu lze doporučit k registraci v EU. Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca byla doporučena k tzv. „podmínečné registraci“. To znamená, že se ještě očekávají další data (viz níže), které společnost musí předložit. Evropská agentura pro léčivé přípravky bude veškeré nové informace hodnotit a tento přehled bude patřičně aktualizován.

Na jaké informace se stále ještě čeká?

Vzhledem k tomu, že vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca byla doporučena k podmínečné registraci, společnost, jež vakcínu COVID-19 Vaccine AstraZeneca uvádí na trh, bude i nadále předkládat výsledky z klinických hodnocení, která stále probíhají. Tato klinická hodnocení a další studie poskytnou informace o tom, jak dlouho ochrana přetrvává, včetně ochrany proti novým variantám viru, do jaké míry vakcína brání vzniku onemocnění COVID-19 se závažným průběhem, jak dobře chrání starší osoby, osoby s oslabenou imunitou, děti a těhotné ženy a zda slouží i jako prevence asymptomatických případů. Další informace o dlouhodobé bezpečnosti vakcíny a jejich přínosech pro obecnou populaci budou získány z nezávislých studií vakcín proti onemocnění COVID-19, které koordinují orgány EU. Společnost bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

Jaká opatření jsou přijímána pro zajištění bezpečného a účinného používání vakcíny ?

Doporučení a bezpečnostní opatření, jimiž se zdravotníci a pacienti musí řídit, aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca jsou součástí souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace. Rovněž byl stanoven plán řízení rizik pro vakcínu COVID-19 Vaccine AstraZeneca, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti vakcíny, o tom, jak shromažďovat další informace a jak minimalizovat veškerá potenciální rizika. K dispozici je souhrn plánu řízení rizik (RMP). Bezpečnostní opatření budou pro vakcínu COVID-19 Vaccine AstraZeneca prováděna v souladu s unijním plánem sledování bezpečnosti vakcíny proti onemocnění COVID-19, aby se zajistil rychlý sběr nových informací o bezpečnosti a jejich analýza. Společnost, která vakcínu COVID-19 Vaccine AstraZeneca uvádí na trh, bude předkládat měsíční zprávy o bezpečnosti. Tak jako u všech léčiv jsou údaje o používání vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca nepřetržitě monitorovány. Hlášená podezření na nežádoucí účinky vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca jsou důkladně vyhodnocována a jsou přijímána veškerá opatření nutná pro ochranu pacientů.

Další informace o vakcíně

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca byla dne 29. ledna 2021 doporučena Výborem EMA pro humánní léčivé přípravky (CHMP) k podmínečné registraci platné pro celou EU, na základě tohto doporučení jí následně Evropská komise udělila podmínečnou registraci. Podrobná doporučení pro používání tohoto přípravku jsou popsána v informacích o přípravku, které budou k dispozici ve všech úředních jazycích EU. ZDROJ https://www.sukl.cz/sukl/covid-19-vaccine-astrazeneca-prehledne-jak-ucinkuje-a-pro
Rubriky
Antigenní testy

Kde koupit antigenní testy?

Kde koupit antigenní testy?

Kde koupit test na covid ze slin – covid test ze slin prodej

Tento antigenní test ECOTEST SALIVA je na seznamu, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

ECOTEST SALIVA – antigenní test ze slin, vhodný na samotestování a testování ve firmách.
ecotest rychlo test na covid 19
Ecotest saliva test ze slin , schválené antigenní testy MZČR. Vhodné na samotestování.
ECOTEST rychlotest na koronavirus COVID-19
ECOTEST rychlotest na koronavirus COVID-19

Kde koupit antigenní test ze slin?

Kde koupit antigenní testy pro samotestování?

Kde koupit COVID test ze slin?

Kde koupim samo testy na covid 19?

ANTIGENNÍ TEST ZE SLIN ECOTEST SALIVA PROTI COVIDU / 10 KS A 20 KS

2 490 Kč – 4 780 Kč

 • Určeno pro samotestování. ZCELA NEINVAZIVNÍ
 • V balení je 10 nebo 20 ks testů
 • Test je certifikovaný a schválený pro prodej v EU
 • TEST je osvobozený od DPH
 • Nejjednodušší aplikace na trhu
 • Pro sebetestování i profesionální použití
 • Rychlotest  s výsledkem do 15 min.
 • Senzitivita 90 %
 • Příbalový leták ECOTEST Antigen Saliva Test Kit CZ

RYCHLOTEST KORONAVIRUS COVID-19 ECOTEST / 189 KČ ZA KS / 20 KS V BALENÍ

3 780 Kč

Test je certifikovaný a schválený pro prodej v EU.

TEST je osvobozený od DPH.

Balení 20 ks – 189  Kč / ks

 • Antigenní test COVID-19
 • Rychlotest  s výsledkem do 15 min.
 • Senzitivita 97,7%
 • Jednoduché použití
 • Praktický, není potřeba přístroj
 • Stabilní, s vysokou přesností
 • Pouze pro zdravotní odborníky
 • Levný test na koronavirus
 • Baleno po 20 ks
 • Antigenní test ze slin
 • Nejjednodušší aplikace na trhu
 • Pro sebetestování i profesionální použití
 • Rychlotest  s výsledkem do 15 min.
 • Senzitivita 90 %
 • Zcela neinvazivní
 • Jednoduché použití
 • Praktický, není potřeba přístroj
 • Stabilní, s vysokou přesností
 • Levný test na koronavirus

Při velkoodběru nás kontaktujte pro individuální nabídku.

Test na covid-19, test na COVID19, test na coronavirus. Test na koronavirus.

 

Rubriky
respirátory

Příspěvek na respirátory

Příspěvek na respirátory – mimořádný příspěvek na respirátory

Český respirátor FFP3

Český respirátor FFP3 NR v balení po 5 ks

Opět v nabídce české respirátory FFP3 od General public protection. Respirátory FFP3 osvobozeny od DPH. Balení obsahuje 5 ks respirátorů FFP3. Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů, můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19

Nemůžete si dovolit respirátory? Stát vám na ně dá až 500 korun. NÁVOD

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojená s COVID-19 (info zde)

Už několik dní platí povinnost nosit například v obchodech nebo veřejné dopravě minimálně respirátory třídy FFP2. Ty je ale třeba vyměňovat a jejich nákup může být zásahem do rodinného rozpočtu. Lidé si tak nově mohou zažádat o mimořádný příspěvek na jejich pořízení.  „V souvislosti s vládou vyhlášeným mimořádným opatřením k nošení ochranných prostředků dýchacích cest ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP COVID-19) na jejich zakoupení. Nutné je, aby lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku Úřad práce ČR,“ uvádí resort na svých stránkách. Úřady přitom zároveň stanovily strop pro tuto dávku na částku 500 korun na člověka a měsíc. Podle srovnávačů na internetu se dají aktuálně respirátory FFP2 sehnat za cenu od 15 korun výš, příspěvek by tak měl pokrýt nákup až několika desítek ochranných pomůcek. O příspěvek na respirátory mohou lidé žádat i z pohodlí domova, formulář najdou přímo na stránkách ministerstva ZDE. Je ale potřeba ho správně „zaškrtnout.“ V žádosti v položce „Za jakým účelem žádáte o MOP“ je možné zaškrtnout i „Jiný účel“ a popsat, že se jedná např. o pořízení respirátorů. Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem na adresu pobočky Úřadu práce ČR podle místa faktického pobytu žadatele,“ radí MPSV. Žádost je samozřejmě možné podat i jinými způsoby – například zaslat „papírovou“ poštou, vhodit do schránky příslušného úřadu práce (zpravidla umístěné u vchodu) nebo zanést na podatelnu. „U lidí, kteří nejsou příjemci opakujících se sociálních dávek, je potřeba maximální spolupráce, zejména předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů. A v neposlední řadě také uvedení kontaktů jako je adresa, telefon nebo mail, aby zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit s ním případné doplnění žádosti,“ nabádá k pečlivosti ministerstvo. Nárok a výši mimořádné dávky ovlivňuje jen příjem a dostupná finanční hotovost žadatele. Lidé tak musejí mimo jiné předložit i aktuální výpis z bankovního účtu svého i dalších členů své rodiny. „U lidí, kteří pobírají opakující se sociální dávky, Úřad práce ČR již potřebnými údaji disponuje, a proto je možné MOP COVID-19 na výdaj spojený s pořízením ochranných prostředků dýchacích cest vyhodnotit bezodkladně,“ uvádí úřad. „Pro zájemce, kteří si nebudou moci dávku vyřídit, nebo na ni nemají nárok, budou prostřednictvím potravinových bank, jejich partnerů, především tedy poskytovatelů sociálních služeb a obcí, distribuovány ze státních hmotných rezerv respirátory FFP2,“ uzavírá MPSV. Mimořádnou dávku spojenou s epidemií covidu-19 v Česku poskytují úřady práce už delší dobu. Lidé o příspěvek mohou žádat například v případě, že nemají dost peněz na jídlo, zaplacení bydlení či nákladů na telefonování. Respirátory je za určitých podmínek možné použít opakovaně: Více se dozvíte ve videu ZDROJ https://tn.nova.cz/clanek/nemuzete-si-dovolit-respiratory-prispet-vam-na-ne-muze-stat-navod.html

Pořiďte si účinnou ochranu dýchacích cest a my Vám přispějeme 100 Kč.

Pandemie COVID-19 má v České republice stále závažný průběh. Vláda ČR proto s účinností od 1. března 2021 nařídila nošení účinnějších ochranných prostředků dýchacích cest v hromadné dopravě, v obchodech a na dalších místech. Doma ušité roušky tedy již nestačí. Vaše zdravotní pojišťovna 211 Vám chce pomoci příspěvkem 100 Kč na nákup respirátorů, které dosahují filtrační účinnosti alespoň 95 %. Akceptujeme  Ochranné prostředky dýchacích cest, které splňují požadavky normy ČSN EN 14683+AC, tedy: •    Respirátory FFP2/KN95 bez výdechového ventilu •    Respirátory FFP3 bez výdechového ventilu Neakceptujeme Ochranné prostředky dýchacích cest, které nedosahují filtrační účinnosti alespoň 95 %, tedy: •    Látkové roušky •    Obyčejné jednorázové roušky

Specifické podmínky

 1. O příspěvek mohou požádat všichni pojištěnci od 15 let.
 2. Příspěvek bude poskytnut jednou ročně jednomu pojištěnci.
 3. Akceptujeme platební doklady vystavené od 1. března do 31. března 2021. Žádost je nutno podat od 1. dubna do 31. května 2021.
 4. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec nabídky ostatních programů.
 5. Tento příspěvek nelze postoupit.
 6. Ochranné prostředky nemusí být zakoupeny v lékárně.
Možnost čerpání: 1. dubna 2021 – 31. května 2021 nebo do vyčerpání financí Aktualizováno dne: 2. března 2021  ZDROJ https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/mimoradny-prispevek-na-respiratory-0

Lidem s nízkými příjmy může přispět na respirátory Úřad práce

Pokud patříte mezi nízkopříjmové skupiny obyvatel, nově může získat příspěvek na nákup respirátorů. Příspěvek je vyplácen v rámci standardní dávky mimořádné okamžité pomoci (pracovně nazvané MOP COVID-19). O tuto dávku musíte požádat Úřad práce. V rámci poskytování dávky MOP COVID-19 se uznávají náklady na ochranné prostředky dýchacích cest částka ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc. Dávka je nenároková a kromě respirátorů se poskytuje i na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především živobytí (jídlo, pití, základní hygienické potřeby včetně ochranných prostředků dýchacích cest), nájem 
a služby spojené s bydlením, hypotéka, internet a služby spojené s telefonováním. O dávku můžete požádat standardními způsoby, tzn. zasláním prostřednictvím pošty, vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR nebo předáním na podatelnu tohoto úřadu, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo za užití datové schránky. Protože jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi, ovlivňuje ji příjem (započítává se pouze z 50 %) a dostupná finanční hotovost. K žádosti proto musíte doložit i aktuální výpis z bankovního účtu a členů vaší rodiny. Úřad práce ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě. ZDROJ https://www.mesec.cz/aktuality/lidem-s-nizkymi-prijmy-muze-prispet-na-respiratory-urad-prace/
Rubriky
Antigenní testy

Antigenní samotesty – antigenní testy pro samotestování

Antigenní samotesty  – antigenní testy pro samotestování

Tento antigenní test ECOTEST SALIVA je na seznamu, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

Antigenní test ECOTEST SALIVA – vhodný a schválený antigenní test MZČR. Vhodný pro samotestování a testování ve firmách.

antigenní test ze slin

 

Povinné antigenní testování ve firmách na COVID

 

Povinné testování pro firmy dostává jasnou podobu. Koho se bude týkat a od kdy?

Vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat. V pořadu Partie Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Firmám, které nebudou po zavedení povinnosti testovat, by mohla hrozit pokuta až 500.000 korun, uvedl premiér.

„Je nějaký návrh, který se může změnit, že pro firmy od 250 zaměstnanců víc od 5. března to bude povinné,“ řekl Babiš. Pokud by bylo dostatek testů, bylo by podle premiéra možné zavést povinnost okamžitě. Firmy, které nebudou plnit podmínky, tedy nošení ochranných pomůcek a testování, by podle Babiše měly být zavřené.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od 8. března, pro menší firmy později.

K Hamáčkově návrhu Babiš řekl, že vicepremiér by měl tedy vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené. Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak firmy, které exportují, přijdou o zakázky. „Ve finále se můžou dostat do bankrotu a bude tady plno nezaměstnaných,“ řekl.

Hospodářská komora (HK ČR) předpokládá, že povinnost testovat zaměstnance na koronavirus se bude v první fázi týkat zhruba 700 zaměstnavatelů. Odhadem půjde zhruba o tři miliony lidí. ČTK to dnes řekl mluvčí komory Miroslav Diro. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely povinně testovat od pátku 5. března.

„Předpokládáme, že povinnost testovat zaměstnance se bude v první fázi týkat zhruba 700 zaměstnavatelů z celkových 280.000 zaměstnavatelů. Podniky do 250 zaměstnanců totiž tvoří více než 99 procent zaměstnavatelů. Zaměstnávají ale jen zhruba 58 procent lidí,“ řekl dnes ČTK Diro. Podotkl, že největšími zaměstnavateli jsou přitom státní a veřejný sektor.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý podle něj mluvil s premiérem o zavedení povinnosti testovat zaměstnance v podnicích naposledy dnes ráno. Diro už v sobotu ČTK řekl, že komora je připravená podpořit přechod z dobrovolného testování ve firmách na povinné, má však několik podmínek. Mimo jiné žádá, aby testování zaměstnanců bylo náležitě legislativně ukotveno a bylo tak například stanoveno, co dělat v případech, kdy se zaměstnanci testování organizovanému společnostmi budou bránit.

„Podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které budou pro masové testování potřeba,“ řekl dnes Diro.

Zopakoval, že komora se v těchto dnech snaží zaměstnavatelům dodávky antigenních testů zabezpečit. „Ze svého rezervního fondu ochranných pomůcek v Pelhřimově už začala uvolňovat antigenní testy pro potřeby zaměstnanců podniků. V rezervách má připraveno okolo 500.000 testů, tento víkend jedná s dodavateli o výrazném navýšení skladových zásob a urychlení dodávek pro potřeby zaměstnanců firem,“ dodal mluvčí.

Zavedení povinného testování s vládou řeší také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). „Řešili jsme dvě překážky, které tomu zatím bránily. To je dostupnost testů na trhu a legislativa. Po ověření se zdá, že by testů mělo být dost. Zavedení povinného testování podporujeme, považujeme ho za logický krok v aktuální koronavirové situaci,“ řekl dnes ČTK viceprezident svazu Jan Rafaj.

„Počítáme, že bude trvat dva až tři dny, než firmy dostanou první objednané várky samotestovacích sad. Ty mohou objednávat od 1. března. Jestliže vláda už vyřešila nutnou legislativu, aby zaměstnavatelům umožňovala testovat zaměstnance povinně, nic nebrání, aby podniky od 5. března povinné testování spustily,“ dodal. ZDROJ https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/povinne-testovani-zrejme-od-patku-pro-firmy-nad-250-lidi.cd1da487/

Chci povinné testování pro firmy nad 250 zaměstnanců od 5. března, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš v nedělním diskuzním pořadu Partie na CNN Prima News řekl, že v pondělí na vládě navrhne, aby od 5. března bylo testování ve firmách s více než 250 zaměstnanci povinné. „Ten kdo nebude chtít testovat, bude muset zavřít,“ prohlásil.

Plošné testování zaměstnanců, nebo funkční chytrá karanténa ve firmě

Na povinné testování zaměstnanců firem by měl stát přispívat, radí Hospodářská komora

Kdyby měly firmy zákonnou povinnost testovat své zaměstnance na koronavirus, přinese to vysoké náklady pro současnou krizí zasažené podnikatele. Stát by tak měl spolu s případným povinným testováním přijít i se systémem alespoň částečných kompenzací ze strany státu a zdravotních pojišťoven. Hospodářská komora tak reagovala na slova premiéra Andreje Babiše, který připustil plošnost povinného testování ve firmách.

„Vítáme, že vláda vnímá nezastupitelnou roli zaměstnavatelů při prevenci covidu-19. Zároveň si ale musí uvědomit, že masivnější testování bude znamenat nepochybně vyšší náklady pro podnikatele. Stát musí zároveň zajistit i dostatečnou kapacitu laboratoří, které velké množství testů v rozumném čase zpracují,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.Spolu s propadem poptávky a ekonomickou nejistotou by podle komory plošné testy znamenaly další výrazný zásah do napjatých firemních rozpočtů. „V modelovém příkladu firmy se 100 zaměstnanci, vyjdou ji dvě PCR testování měsíčně na více než 350.000 korun. U všech českých zaměstnanců mimo státní sféru, kterých je v tuzemsku 2,9 milionu, vyjde jedno testování na 5,1 miliardy korun,“ vypočetl Dlouhý.

Velkou příležitost vidí mnohé sektory zastoupené v Hospodářské komoře v tzv. antigenních testech, u kterých je diagnostika infekčního onemocnění založená na detekci antigenu a které mají výhodu v rychlosti testu (do 15 až 30 minut), snadnosti provedení a relativně nízké ceně. „Očekáváme, že laboratorní skupina ministerstva zdravotnictví už opravdu v řádu dní stanoví jasně veškeré zásadní parametry testů, jako je požadovaná senzitivita a specificita, a jednoznačně vydefinuje podmínky uznání antigenních testů jako diagnostické metody. Zdravotní pojišťovny pak musejí obratem stanovit podmínky úhrady, a to nejen testů samotných, ale i veškerých dalších nákladů, například zdravotnického materiálu. Testování musí být pro praktické lékaře finančně motivující,“ upozornil předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

Česká republika v současnosti vykazuje podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nejvyšší procento pozitivních testů ze všech zemí Evropské unie. Denní nárůst potvrzených případů pozitivních na covid-19 se po víkendu vrátil nad 10 tisíc. ZDROJ https://echo24.cz/a/SQKqG/na-povinne-testovani-zamestnancu-firem-by-mel-stat-prispivat-radi-hospodarska-komora

Testování zdarma ve firmách má zelenou, rozběhne se do března

Zaměstnavatelé se mohou zapojit do plošného antigenního testování na covid. Musí ale splnit všechny podmínky pro odběrová místa.

Článek

Zdá se, že v příštích dnech až týdnech by se mohlo začít s větším testováním zaměstnanců na koronavirus v režii firem.

Některé podniky už sice své pracovníky testují, náklady ale platí z vlastních prostředků. Nyní se mohou zapojit do plošného testování, které funguje od prosince a je hrazené ze zdravotního pojištění.

Firmy ale musejí splnit podmínky, aby se do vládou schválené testovací akce „vešly“. Pokyny dostaly už koncem minulého týdne od Ministerstva zdravotnictví.

Jde o celkem sedm podmínek, které zformulovala náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní péči Helena Rögnerová v dopisu pro vedení Svazu průmyslu a dopravy.

Podle nich musejí zdravotníci, kteří budou testování provádět, patřit do sítě antigenních testovacích center zdravotních pojišťoven.

Platí také povinnosti, že každý pozitivní antigenní test se ověřuje metodou PCR, že se všechny výsledky testů posílají do státem provozovaného Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a ty pozitivní se hlásí hygienikům.

Pro samotné firmy bude větším oříškem splnění zbývajících podmínek, aby se testování mohlo hradit z veřejného zdravotního pojištění.

„Z hlediska praxe je asi nejkomplikovanější zřízení odběrového místa přímo ve firmách. To musí schválit krajský úřad a krajská hygienická stanice,“ řekl pro Seznam Zprávy viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Povolení k poskytování zdravotních služeb je totiž vázáno na konkrétní místo. A tak, i když zdravotníci patří do sítě testovacích center, musí pro každé odběrové místo získat zvláštní souhlas. Výjimku mají pouze zdravotníci, kteří už sídlí v areálu dotyčného podniku, většinou závodní praktici.

Obstarání příslušných povolení zabere minimálně několik pracovních dnů. „Myslím, že během tohoto a příštího týdne by to firmy mohly doladit,“ soudí Rafaj. Podle něj je tak reálné, že státem hrazené testování ve firmách se ve větším měřítku rozjede ještě do začátku března.

Aby firmy při testování podpořil stát, žádali zaměstnavatelé vládu už loni v létě. Později premiér Andrej Babiš řekl na tiskové konferenci, že by se stát mohl na úhradě antigenních testů podílet. Dlouhé měsíce ale nedošlo k výraznějšímu posunu, vláda sázela hlavně na plošné testování zdarma pro všechny obyvatele, které běží od druhé poloviny prosince.

Nakonec se pod pravidla plošného testování zahrnulo i testování ve firmách. Zaměstnanci se tak budou moci nechat otestovat jednou za tři dny. Pokud budou chtít firmy testovat zaměstnance častěji, budou muset testy navíc uhradit samy.

Rubriky
respirátory

Český respirátor FFP3

Český respirátor FFP3 NR v balení po 5 ks

Opět v nabídce české respirátory FFP3 od General public protection.

Český repisrátor FFP3

FFP3 respirátor osvobozeny od DPH. Balení obsahuje 5 ks respirátorů FFP3.

Český Respirátor GPP3 FFP3 NR nejvyššího stupně ochrany respirátoru FFP3 s tvarovatelnou páskou kopírující tvar nosu, těsnícím molitanovým páskem pro lepší utěsnění a vyšší pohodlí a elastickou gumičkou k upínání za uši případně plastovým háčkem k upínání na týlu hlavy.

 • Vysoká filtrační schopnost proti prachovým částicím, bakteriím a virům
 • Vysoká prodyšnost
 • Voděodolnost
 • Hypoalergenní
 • 4 vrstvy

Povinné nošení respirátoru. Nejprodávanější povinné FFP2 respirátory:

 

Respirátor FFP2 / KN95 Balení Nejlevnější povinné FFP2 respirátory 20 ks Respirátor FFP2 NR baleno po 2 až 30 ks Respirátory FFP2 / KN95
České roušky a FFP2 respirátory
PŘEHLEDNĚ: Kde všude bude povinné nosit respirátory

Schválené antigenní testy ECOTEST SALIVA pro testování ve firmách a vhodné pro samotestování.

Povinné testování ve firmách v otázkách a odpovědích

Rubriky
respirátory

Samotestování COVID

ECOTEST SALIVA – antigenní testy ze slin, vhodné pro samotestováná a testováná ve firmách. Výsledek do 15 min. 

Povinné antigenní testování ve firmách na COVID

Nejprodávanější zboží:

České roušky 50 ks České FFP2 respirátory Antigenní RychloTEST  Angigenní test ze slin 
České roušky a FFP2 respirátory

NÁVOD, jak se objednat na očkování

Povinné testování pro firmy dostává jasnou podobu. Koho se bude týkat a od kdy? Vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat. V pořadu Partie Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Firmám, které nebudou po zavedení povinnosti testovat, by mohla hrozit pokuta až 500.000 korun, uvedl premiér. „Je nějaký návrh, který se může změnit, že pro firmy od 250 zaměstnanců víc od 5. března to bude povinné,“ řekl Babiš. Pokud by bylo dostatek testů, bylo by podle premiéra možné zavést povinnost okamžitě. Firmy, které nebudou plnit podmínky, tedy nošení ochranných pomůcek a testování, by podle Babiše měly být zavřené. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od 8. března, pro menší firmy později. K Hamáčkově návrhu Babiš řekl, že vicepremiér by měl tedy vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené. Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak firmy, které exportují, přijdou o zakázky. „Ve finále se můžou dostat do bankrotu a bude tady plno nezaměstnaných,“ řekl. Hospodářská komora (HK ČR) předpokládá, že povinnost testovat zaměstnance na koronavirus se bude v první fázi týkat zhruba 700 zaměstnavatelů. Odhadem půjde zhruba o tři miliony lidí. ČTK to dnes řekl mluvčí komory Miroslav Diro. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely povinně testovat od pátku 5. března. „Předpokládáme, že povinnost testovat zaměstnance se bude v první fázi týkat zhruba 700 zaměstnavatelů z celkových 280.000 zaměstnavatelů. Podniky do 250 zaměstnanců totiž tvoří více než 99 procent zaměstnavatelů. Zaměstnávají ale jen zhruba 58 procent lidí,“ řekl dnes ČTK Diro. Podotkl, že největšími zaměstnavateli jsou přitom státní a veřejný sektor. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý podle něj mluvil s premiérem o zavedení povinnosti testovat zaměstnance v podnicích naposledy dnes ráno. Diro už v sobotu ČTK řekl, že komora je připravená podpořit přechod z dobrovolného testování ve firmách na povinné, má však několik podmínek. Mimo jiné žádá, aby testování zaměstnanců bylo náležitě legislativně ukotveno a bylo tak například stanoveno, co dělat v případech, kdy se zaměstnanci testování organizovanému společnostmi budou bránit. „Podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které budou pro masové testování potřeba,“ řekl dnes Diro. Zopakoval, že komora se v těchto dnech snaží zaměstnavatelům dodávky antigenních testů zabezpečit. „Ze svého rezervního fondu ochranných pomůcek v Pelhřimově už začala uvolňovat antigenní testy pro potřeby zaměstnanců podniků. V rezervách má připraveno okolo 500.000 testů, tento víkend jedná s dodavateli o výrazném navýšení skladových zásob a urychlení dodávek pro potřeby zaměstnanců firem,“ dodal mluvčí. Zavedení povinného testování s vládou řeší také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). „Řešili jsme dvě překážky, které tomu zatím bránily. To je dostupnost testů na trhu a legislativa. Po ověření se zdá, že by testů mělo být dost. Zavedení povinného testování podporujeme, považujeme ho za logický krok v aktuální koronavirové situaci,“ řekl dnes ČTK viceprezident svazu Jan Rafaj. „Počítáme, že bude trvat dva až tři dny, než firmy dostanou první objednané várky samotestovacích sad. Ty mohou objednávat od 1. března. Jestliže vláda už vyřešila nutnou legislativu, aby zaměstnavatelům umožňovala testovat zaměstnance povinně, nic nebrání, aby podniky od 5. března povinné testování spustily,“ dodal. ZDROJ https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/povinne-testovani-zrejme-od-patku-pro-firmy-nad-250-lidi.cd1da487/

Chci povinné testování pro firmy nad 250 zaměstnanců od 5. března, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš v nedělním diskuzním pořadu Partie na CNN Prima News řekl, že v pondělí na vládě navrhne, aby od 5. března bylo testování ve firmách s více než 250 zaměstnanci povinné. „Ten kdo nebude chtít testovat, bude muset zavřít,“ prohlásil.

Plošné testování zaměstnanců, nebo funkční chytrá karanténa ve firmě

Na povinné testování zaměstnanců firem by měl stát přispívat, radí Hospodářská komora

Kdyby měly firmy zákonnou povinnost testovat své zaměstnance na koronavirus, přinese to vysoké náklady pro současnou krizí zasažené podnikatele. Stát by tak měl spolu s případným povinným testováním přijít i se systémem alespoň částečných kompenzací ze strany státu a zdravotních pojišťoven. Hospodářská komora tak reagovala na slova premiéra Andreje Babiše, který připustil plošnost povinného testování ve firmách. „Vítáme, že vláda vnímá nezastupitelnou roli zaměstnavatelů při prevenci covidu-19. Zároveň si ale musí uvědomit, že masivnější testování bude znamenat nepochybně vyšší náklady pro podnikatele. Stát musí zároveň zajistit i dostatečnou kapacitu laboratoří, které velké množství testů v rozumném čase zpracují,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.Spolu s propadem poptávky a ekonomickou nejistotou by podle komory plošné testy znamenaly další výrazný zásah do napjatých firemních rozpočtů. „V modelovém příkladu firmy se 100 zaměstnanci, vyjdou ji dvě PCR testování měsíčně na více než 350.000 korun. U všech českých zaměstnanců mimo státní sféru, kterých je v tuzemsku 2,9 milionu, vyjde jedno testování na 5,1 miliardy korun,“ vypočetl Dlouhý. Velkou příležitost vidí mnohé sektory zastoupené v Hospodářské komoře v tzv. antigenních testech, u kterých je diagnostika infekčního onemocnění založená na detekci antigenu a které mají výhodu v rychlosti testu (do 15 až 30 minut), snadnosti provedení a relativně nízké ceně. „Očekáváme, že laboratorní skupina ministerstva zdravotnictví už opravdu v řádu dní stanoví jasně veškeré zásadní parametry testů, jako je požadovaná senzitivita a specificita, a jednoznačně vydefinuje podmínky uznání antigenních testů jako diagnostické metody. Zdravotní pojišťovny pak musejí obratem stanovit podmínky úhrady, a to nejen testů samotných, ale i veškerých dalších nákladů, například zdravotnického materiálu. Testování musí být pro praktické lékaře finančně motivující,“ upozornil předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč. Česká republika v současnosti vykazuje podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nejvyšší procento pozitivních testů ze všech zemí Evropské unie. Denní nárůst potvrzených případů pozitivních na covid-19 se po víkendu vrátil nad 10 tisíc. ZDROJ https://echo24.cz/a/SQKqG/na-povinne-testovani-zamestnancu-firem-by-mel-stat-prispivat-radi-hospodarska-komora

Testování zdarma ve firmách má zelenou, rozběhne se do března

Zaměstnavatelé se mohou zapojit do plošného antigenního testování na covid. Musí ale splnit všechny podmínky pro odběrová místa.
Článek
Zdá se, že v příštích dnech až týdnech by se mohlo začít s větším testováním zaměstnanců na koronavirus v režii firem. Některé podniky už sice své pracovníky testují, náklady ale platí z vlastních prostředků. Nyní se mohou zapojit do plošného testování, které funguje od prosince a je hrazené ze zdravotního pojištění. Firmy ale musejí splnit podmínky, aby se do vládou schválené testovací akce „vešly“. Pokyny dostaly už koncem minulého týdne od Ministerstva zdravotnictví. Jde o celkem sedm podmínek, které zformulovala náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní péči Helena Rögnerová v dopisu pro vedení Svazu průmyslu a dopravy. Podle nich musejí zdravotníci, kteří budou testování provádět, patřit do sítě antigenních testovacích center zdravotních pojišťoven. Platí také povinnosti, že každý pozitivní antigenní test se ověřuje metodou PCR, že se všechny výsledky testů posílají do státem provozovaného Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a ty pozitivní se hlásí hygienikům. Pro samotné firmy bude větším oříškem splnění zbývajících podmínek, aby se testování mohlo hradit z veřejného zdravotního pojištění. „Z hlediska praxe je asi nejkomplikovanější zřízení odběrového místa přímo ve firmách. To musí schválit krajský úřad a krajská hygienická stanice,“ řekl pro Seznam Zprávy viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Povolení k poskytování zdravotních služeb je totiž vázáno na konkrétní místo. A tak, i když zdravotníci patří do sítě testovacích center, musí pro každé odběrové místo získat zvláštní souhlas. Výjimku mají pouze zdravotníci, kteří už sídlí v areálu dotyčného podniku, většinou závodní praktici. Obstarání příslušných povolení zabere minimálně několik pracovních dnů. „Myslím, že během tohoto a příštího týdne by to firmy mohly doladit,“ soudí Rafaj. Podle něj je tak reálné, že státem hrazené testování ve firmách se ve větším měřítku rozjede ještě do začátku března. Aby firmy při testování podpořil stát, žádali zaměstnavatelé vládu už loni v létě. Později premiér Andrej Babiš řekl na tiskové konferenci, že by se stát mohl na úhradě antigenních testů podílet. Dlouhé měsíce ale nedošlo k výraznějšímu posunu, vláda sázela hlavně na plošné testování zdarma pro všechny obyvatele, které běží od druhé poloviny prosince. Nakonec se pod pravidla plošného testování zahrnulo i testování ve firmách. Zaměstnanci se tak budou moci nechat otestovat jednou za tři dny. Pokud budou chtít firmy testovat zaměstnance častěji, budou muset testy navíc uhradit samy.
Rubriky
respirátory

Levné respirátory LIDL

RESPIRÁTOR FFP2 / KN95

Lidl nabídne akční respirátory lidl za 10 korun. Na Slovensku tím vyvolal nákupní paniku.Jen pár dní poté, co médii proběhly záběry zákazníků namačkaných ve slovenských prodejnách Lidl kvůli zlevněným respirátorům, zavádí řetězec snížení jejich cen v Česku. Bude sice dlouhodobé, i tak ale prodejce čeká velkou poptávku. Od středy nabídne respirátor s cenou 10 korun za kus, počet balení bude omezen. Zlevňovat respirátory se v souvislosti s dočasným zrušením DPH chystá také konkurence.Cenu balení bílých respirátorů FFP2 po třech kusech Lidl od středy stanovil na 29,90 koruny. S cílem omezit přeprodávání bude současně omezen počet balení, které si zákazník bude moci koupit.

Respirátory FFP2 Respirátory FFP3 Respirátory

„Lze očekávat, že cena povede k silné poptávce, proto není možné zcela garantovat neustálou dostupnost tohoto zboží, a to i přes maximální spolupráci s dodavateli,“ vysvětluje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Nápor zákazníků ve slovenských prodejnách Lidl kvůli časově omezené slevě na respirátory komentoval na sociální síti Facebook i slovenský premiér Igor Matovič. „V tlačenici se pomalu poprat kvůli respirátorům, na kterých ušetřím euro… abych si jimi chránil zdraví… hmm, to mi nevychází,“ napsal k situaci ironicky.

Kromě respirátorů se Lidl v Česku rozhodl snížit cenu i u jednorázových roušek, a to na necelé tři koruny za kus.

„Rádi bychom současně zákazníky ujistili, že se nejedná o jednorázovou akci a cena je dlouhodobě plánována. Uvědomujeme si, jak je toto období pro určité skupiny obyvatel ekonomicky náročné, a proto jsme kromě snížení ceny o DPH přistoupili k dalšímu zlevnění zboží,“ vysvětluje dále k respirátorům Myler.

Zrušení DPH se bude od středy týkat právě respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, platné bude dva měsíce. Ke snížení nebo zrušení 21procentní DPH na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru vyzvali vládu výrobci respirátorů.

Povinné jsou respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95 od soboty pro žáky a instruktory v autoškolách. Zástupci vlády minulý týden uvedli, že zvažují jejich zavedení po vzoru Německa či Rakouska v obchodech nebo veřejné dopravě. Zatím je ale jen doporučují.

Na zrušení DPH hodlá reagovat i konkurenční řetězec Globus. „Vítáme krok ministerstva financí, věříme že napomůže dostupnosti ochranných pomůcek a pomůže v dalších týdnech v boji s pandemií. Na tento krok bude společnost Globus okamžitě reagovat a podpoříme prodej respirátorů třídy FFP2 za nejnižší možnou cenu,“ říká pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Lutfia Volfová. Přesnou cenu respirátorů nicméně neuvedla.

Volfová zároveň upozorňuje, že z dlouhodobého hlediska může na českém trhu dojít k výpadkům dodávek respirátorů. „Výroba v ČR je limitovaná a na globálním trhu nyní ve velkém nakupují i sousední státy, především Rakousko a Německo. Obáváme se proto, že především dodavatelé mimo EU mohou vzhledem k situaci přikročit ke zvýšení cen těchto ochranných pomůcek,“ dodává.

Prodejny Albert snížily ceny respirátorů již minulý týden. „Nabídli jsme je za nákupní cenu zcela bez marže,“ potvrzuje pro Aktuálně.cz ředitel komunikace Jiří Mareček.

„Od 3. února, kdy se sníží DPH, promítneme plně i toto další snížení do koncové ceny. Prodáváme za nákupní cenu, ale pochopitelně řetězce nenakupují za stejnou cenu. Momentálně máme v nabídce balení po dvou a třech kusech za 20,60 koruny, respektive 30,90 Kč,“ upřesňuje Mareček.

Osvobození od DPH plánuje ve své nabídce zohlednit také Kaufland nebo Tesco. Respirátory FFP3 jsou také osvobozeny od DPH.

Mluvčí on-line supermarketu Rohlik.cz Zdeňka Svoboda Kuhnová pro Aktuálně.cz uvedla, že prodejce od půlnoci rovněž zlevňuje balení 10 kusů respirátorů na 299,90 korun, což je přibližně čtvrtinové snížení ceny. Snižovat ceny respirátorů plánuje i konkurenční Košík. „Zároveň chceme sami prodeje podpořit dalšími akcemi,“ dodal za on-line prodejce František Brož.

E-shop Alza.cz potvrzuje, že úpravu dočasně zrušeného DPH u respirátorů FFP2 je schopen provést obratem. „Snížení ceny pro běžného zákazníka, neplátce DPH, o zhruba 17,4 procenta se tak projeví během zítřka i u zboží, které jsme zakoupili do zásob před touto změnou a je již naskladněno,“ říká pro Aktuálně.cz finanční ředitel Alza Jiří Ponrt.

ZDROJ: https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/respiratory-retezce/r~52079fec654011ebaabd0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1-1XjRiq6L91XtZRYMgoLqE6cmbr4mY5DRMiqyH6Wav7q-XV9PEKqtXm4

Lidl respirátory zlevňuje! Za kolik je tam nyní zakoupíte?

Kvůli nakažlivější mutaci koronaviru, která se již objevila i v Česku, bylo lidem doporučeno, aby nosili na veřejnosti respirátory třídy FFP2 a vyšší. Vláda dokonce na přechodnou dobu zrušila DPH při jejich nákupu. Jak na to reagují prodejci?

Od dnešního dne se na respirátory třídy FFP2 a vyšší nevztahuje DPH ve výši 21 procent. V pondělí o tom rozhodla vláda, která si od toho kroku slibuje, že budou tyto ochranné pomůcky dostupnější.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pak apelovala na prodejce, aby zrušení daně promítli do cen. Někteří to s předstihem oznámili již v úterý.

„V souvislosti s doporučením používání respirátorů FFP2 jsme se rozhodli snížit cenu nabízených respirátorů, které zákazníci mohou od zítra v zakoupit za necelých 10 Kč za kus,“ uvedl Lidl na twitteru s tím, že jeho zástupci věří, že tak pomohou v boji s koronavirem.

ZDROJ: https://stars24.cz/lifestyle/zdravi/26081-lidl-respiratory-zlevnuje-za-kolik-je-tam-nyni-zakoupite

      

Rubriky
respirátory

Respirátor KN95 levně

levné respirátory KN95

Levné respirátory KN95 – levné respirátory FFP2(KN95)

Hledáte levný respirátor KN95/FFP2 skladem? Ihned k odeslání.

Přečtěte si více o respirátorech

 • Jak správně používat respirátor
 • Proč používat respirátor s třídou FFP3
 • Účinný respirátor proti koronaviru – jak ho vybrat a správně nosit?

E-SHOP S RESPIRÁTORY FFP2 SKLADEM

KN95 respitátor skladem

49,80 Kč / ks – v balení je 5 ks FFP2 respirátorů.

Český výrobce, zboží skladem ihned k odeslání.

Maska na obličej generace FFP2 poskytuje vysokou odolnost proti virům i bakteriím a dokonale absorbuje pot. Jedná se o doporučenou ochranu proti koronaviru COVID-19. Otestováno v prestižním německém institutu DEVCON Planet GmbH. 1 kus vychází na 49,80 Kč. Balení obsahuje 5 kusů.

Hlavní výhody:

 • doporučuje se jednorázové použití s účinností až 24 hodin
 • nastavitelná a tvarovatelná nosová výstuha
 • velký vnitřní objem pro komfortní nošení
 • vysoká odolnost proti virovým částicím
 • dokonalá absobce potu
 • dle doporučení WHO je respirátor základní ochrannou před bakteriemi a viry včetně koronaviru COVID-19

Vyberte si respirátory FFP2 skladem ihned k odeslání. Nabízíme kvalitní respirátory 3M FFP2 i respirátor FFP3 v dostatečném množství k rychlému odeslání. K respirátorům jsou potřebné certifikáty a splňují dané normy.

Kvalitní respirátory proti virům s filtrační třídou FFP3 nabízí nejvyšší účinnost filtrace vzduchu. K dispozici jsou i respirátory FFP2 pro běžné nošení.

Jakmile objednáte respirátor skladem, získáte během krátké doby ochrannou pomůcku pro praktické nošení. Respirátor FFP3 i respirátor FFP2 jsou většinou hygienicky zabaleny po více kusech. Respirátory FFP3 s ventilkem usnadňují vydechování vzduchu. Pro efektivní ochranu okolí vybírejte respirátory s filtrem, který je možné vyměnit.

Některé druhy respirátorů je možné dezinfikovat a opakovaně používat. Vždy si přečtěte doporučení výrobce. Dodržujte zásady jak nosit respirátor a při manipulaci s ním používejte dezinfekci pro ošetření rukou.

Respirátory KN95

covid-19dezinfece respirátorůdezinfekceFFP2FFP2 respirátoryFFP3FFP3 respirátorJak dezinfikovat respirátorna koronavirusrespiratorsrespirátorrespirátor FFP2respirátoryrespirátorůrespirítoryrychlotestrychlotestytesttest covidtestytesty covidčeské respirátoryčeský respirátor

Nejlevnější KN95 respirátor skladem

 • Proč používat respirátor s třídou FFP3?
 • Jak správně používat respirátor FFP2?
 • Jaké jsou respirátory FFP3 pro opakované použití?
 • Jak dezinfikovat respirátor?
 • Účinný respirátor proti koronaviru?
 • FFP2 RESPIRÁTOR
 • RYCHLOTEST na KORONAVIRUS COVID-19

KN95 respirátory skladem ihned k odeslání

Pokud sháníte respirátor, musíte jednat rychle. Objevte e-shop, kde je k dostání respirátor FFP2 skladem a zde nakupte. Jedině v případě skladových zásob totiž máte jistotu, že jsou respirátory ihned k odeslání a nebudete na ně muset čekat několik týdnů.

Respirátor KN95 skladem

Když budete mít to štěstí a narazíte na respirátory skladem, podívejte se, o jaký typ jde. Kromě nejvyšší filtrační třídy FFP2 totiž mohou poměrně obstojně posloužit například i respirátory FFP2. Pro občasné nošení a do podmínek, kde je riziko nákazy opravdu minimální, může stačit i rouška. Respirátory FFP2 jsou však nejúčinnější a pokud máte příležitost sehnat je skladem, určitě neváhejte.

Nezapomínejte také na důkladnou hygienu. Používejte dezinfekci, myjte si ruce a snažte se omezit kontakt s dalšími lidmi na co nejmenší míru.